PPP Tarnita Gilau

PLAN DE PREVENIRE A POLUARII BAZINULUI TARNITA-GILAU

Unul din obiectivele Programului ISPA, Măsura Cluj, co-finantat de Uniunea Europeană, este şi realizarea unei prize de prelevare a apei brute din lacul Tarniţa şi a unei conducte de aducţiune în lungime de 5 km până în aval de Barajul Lacului de Acumulare Someşul Cald.

După finalizarea programului acumularea Tarnita va deveni sursa de baza de apa bruta a sistemului deservit de C.A.S.S.A..

Toate investitiile promovate de C.A.S.S.A. au ca scop final calitatea apei şi a serviciilor furnizate. Acestea nu sunt însă suficiente. Întreaga comunitate trebuie să se implice în protejarea surselor de apă şi evitarea poluării zonelor în care se află acestea. Această activitate, care are caracter continuu, este necesară pentru protejarea sănătăţii comunitare de potenţialele riscuri care ar decurge din poluarea surselor, pentru protecţia mediului şi pentru a păstra această resursă atât de preţioasă pentru generaţiile următoare.

În vederea realizării acestui obiectiv şi ca o condiţie a Uniunii Europene ataşată finanţării Ispa, a fost necesară elaborarea unui PLAN DE PREVENIRE A POLUĂRII BAZINULUI TARNIŢA-GILĂU (PPP T-G).

Scopul principal al proiectului PPP T-G este de a realiza şi menţine o calitate bună a tuturor apelor din bazinul de captare Tarniţa – Gilău şi de a asigura o calitate a apei brute conform reglementarilor UE şi ale României pentru noua priză de apă Tarniţa care va fi construită în contextul măsurii ISPA Cluj.

În vederea realizării acestui scop, au fost cooptate toate autorităţile, instituţiile şi organismele care au explicit atribuţii în domeniul protecţiei mediului, apelor sau care pot aduce o contribuţie în acest sens. Reprezentanţii acestor instituţii au fost grupaţi în patru grupe de lucru, cu planuri de acţiune distincte, specifice activităţii grupului, dar integrate în PPP T-G general.

PPP Tarniţa – Gilău are o componentă care stipulează măsurile de mediatizare, informare şi conştientizare-educare a comunităţii, astfel încât aceasta să se implice, în spirit civic, în efortul de a preveni poluarea zonei în care se află sursele de apă ale Clujului şi de a le proteja.

Grupurile ţintă către care se îndreaptă măsurile campaniei de mediatizare au fost identificate după cum urmează:

  • populaţia rurală rezidentă în bazinul de captare;
  • agenţii economici cu activitate în zona bazinului de captare;
  • populaţia din centrele urbane (în principal municipiul Cluj – Napoca) care afluează regulat în zona turistică aferentă bazinului de captare (şi/sau care deţin case de vacanţe în zonă);
  • potenţialii turişti, alţii decât cei menţionaţi anterior;
  • practicanţii de sporturi nautice şi pescarii;
  • agenţii economici din centrele urbane care deţin stabilimente de recreaţie (vile, case de vacanţă) în perimetrul bazinului de captare;
  • nu în ultimul rând, indirect, mass-media.

PPP_01

C.A.S.S.A. a adoptat un logo pentru campania de conştientizare a comunităţii asupra necesităţii de a proteja sursele de apă şi preveni poluarea zonei Tarniţa – Gilău. Acesta este Cocorul – Coco!

PPP_02

În drumurile Dumneavoastră în această zonă turistică deosebită care este bazinul Tarniţa – Gilău, veţi întâlni panouri cu sigla Coco.
Vă va readuce aminte că O Apă Curată Pentru O Comunitate Civilizată, înseamnă contribuţia noastră a TUTUROR în prevenirea poluării, protecţia mediului.

PPP_03

Campania de conştientizare pentru prevenirea poluării bazinului Tarniţa-Gilău adresată copiilor are ca şi simbol pe ROLLY – peştele.


PPP_04

Campania de conştientizare a grupului-ţintă al localnicilor din zona bazinului Tarniţa-Gilău în vederea interzicerii depozitării rumeguşului pe malurile apelor are ca simbol “crapul cu masca de gaze”. Taninul conţinut în rumeguşul de lemn nu este doar extrem de toxic atât pentru vietăţile şi plantele din apă, dar afectează şi calitatea apei brute.

PPP_05

Nu în ultimul rând, campania adresată turiştilor în zona bazinului Tarniţa-Gilău a avut în vedere,
printre altele, postarea de panouri de conştientizare împotriva aruncării deşeurilor în zonele de agrement.