Arhiva Noutati

Comunicat de presă

STOP RISIPEI DE APĂ! DACĂ UDĂM GRĂDINILE ȘI SPAȚIILE VERZI CU APĂ DE LA ROBINET ALȚII VOR RĂMÂNE FĂRĂ APĂ!

Odată cu venirea sezonului călduros, experiența Companiei de Apă Someș arată că o parte, uneori importantă, a apei potabile din rețeaua publică de distribuție, este folosită pentru udarea grădinilor, serelor, livezilor, curților etc. ceea ce poate ocaziona lipsa de debit sau chiar lipsa totală a apei pentru satisfacerea nevoilor umane și gospodărești minime, pentru consumul uman al celor aflați în aval de cei care folosesc apa în alte scopuri, privându-i astfel de un drept vital.

Adresăm un apel insistent concetățenilor care derulează astfel de activități agricole să nu mai utilizeze apa potabilă pentru scopuri agricole și de grădinărit, utilizând pe cât posibil apa din alte surse (fântâni, puțuri, etc). Dacă nu se fac eforturi de a reduce consumul de apă potabilă pentru agricultură, există posibilitatea ca utilizatorii să fie privați de dreptul vital de a avea minimul de apă pentru spălat, băut și alte necesități zilnice.

Reamintim tuturor utilizatorilor deserviți de Compania de Apă Someș S.A că legislația  în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. Aceste prevederi sunt cuprinse și în contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat de CASSA cu fiecare client.

Potrivit prevederilor art.229, din Ordinul nr.88/2007 al ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală),Utilizatorul este obligat: b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoana, unitatea de produs sau puncte de folosință, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze apa numai pentru folosințele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor(…)”.

 În consecință, Compania de Apă Someș S.A. reia apelul adresat pe parcursul anilor utilizatorilor din întreaga arie deservită în județele Cluj și Sălaj, în particular către cei din zona rurală, de a utiliza apa potabilă din rețea strict pentru satisfacerea consumului personal, igienei și necesităților gospodărești normale și de a nu afecta disponibilitatea apei pentru alți concetățeni, prin utilizarea ei în scopuri de grădinărit și agricultură.

Biroul Relații Publice și Mass-media

Întreruperi apă remediere avarii, VINERI 30 Iulie – Dej Tioltiur, Bârlea

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări de remediere a unor AVARII la reţeaua publică de alimentare cu apă, care necesită intervenție imediată, se ÎNTRERUPE furnizarea apei potabile după cum urmează:

DATA: VINERI, 30 IULIE 2021

Localitatea: Dej

Zona/strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Pinticului;

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 21:00

Localitatea: Tioltiur, Bârlea

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 20:00

Ne cerem scuze pentru situația creată independent de eforturile Companiei de a asigura continuitatea serviciului, neexistând modalități alternative de furnizare a apei.

Apariția unei AVARII pe rețeaua publică de alimentare cu apă nu poate fi prevăzută și este însoțită, de regulă, de întreruperea imediată a furnizării apei.

În consecință, în astfel de situații, anunțarea întreruperii furnizării apei este ulterioară sistării efective a alimentării cu apă. Compania de Apă Someș S.A. face eforturi să anunțe cât mai operativ avariile în scopul înștiințării utilizatorilor asupra zonei afectate și orei estimate pentru reluarea serviciului la parametri normali.

SERVICIUL CLIENȚI

Anunț furnizare apă după program în localitățile Camar și Carastelec

ANUNȚ FURNIZARE APĂ DUPĂ PROGRAM

        Urmare unei defecțiuni a rețelei de alimentare cu apă care deservește rezervorul de înmagazinare din localitatea Camăr, precum și datorită consumului mare de apă în contextul temperaturilor ridicate, se impune necesitatea furnizării apei potabile după program, începând cu data de 28 Iulie 2021, în localitățile CAMĂR și CARASTELEC, astfel:

        Zilnic se va furniza apă în intervalul orar  6:00 – 22:00

        Pentru a limita timpul necesar pentru întregirea stocului de apă, rugăm clienții să utilizeze apa doar pentru consumul casnic nu și pentru lucrări agricole sau zootehnice.

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Întreruperi apă lucrări programate 3, 5, 9, 10 August în municipiile Cluj-Napoca și Dej

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de întreținere la reţeaua publică de alimentare cu apă, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

MARȚI, 3 AUGUST 2021

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Someșului între str. Lalelelor și str. Paris; str. Anton Pann – parțial;

Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 18:00

JOI, 5 AUGUST 2021

Localitatea: Dej

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Mircea cel Bătrân;

Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 08:00 – 16:00

LUNI, 9 AUGUST 2021

Localitatea: Dej

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Siret;

Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 08:00 – 16:00

MARȚI, 10 AUGUST 2021

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Dâmboviței între str. Trotușului și str. Ialomiței;

Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 18:00

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În cazul întreruperilor datorate unor lucrări PROGRAMATE, clienții din zonele afectate sunt anunțați cu cel puțin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook și anunț în mass-media. În cazul clienților care au furnizat un număr de telefon mobil, se transmite o notificare prin SMS.

Recomandăm insistent tuturor clienților și utilizatorilor să transmită pe email cassa@casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a Companiei pentru a fi notificați prin SMS în cazul întreruperilor programate ale alimentării cu apă. Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Precizări privind avaria din perioada 15-18 Iulie, care a afectat Zalăul și localitățile învecinate

Conducerea Companiei de Apă Someș dorește să își exprime încă o dată regretul față de utilizatori pentru disconfortul produs în urma avariei majore pe aducțiunea Vârsolț – Zalău care a impus întreruperea furnizării apei în Zalău și localitățile învecinate în perioada 15-18 Iulie.

Regretul nostru este cu atât mai datorat cu cât această situație fortuită s-a suprapus peste canicula de la sfârșitul săptămânii trecute.

Personalul Companiei și al Sucursalei Zalău s-au mobilizat exemplar, în fond familiile personalului nostru sunt locatari ai zonei afectate, reușind să devanseze finalizarea intervenției de remediere a avariei cu mai mult de 12 ore față de ora estimată inițial, dar în situatii de acest gen, în particular datorită particularităților de teren a Zalăului, durează mai mult de 12 ore pentru golirea sistemului în vederea asigurării condițiilor de intervenție și mai mult de 14 ore pentru reumplerea sistemului, ceea ce a prelungit mult perioada întreruperii efective a serviciului.

Datorăm scuze speciale locuitorilor zonei Brădet care datorită unei avarii secundare care a avut loc sâmbătă, 17 Iulie,  au suferit în continuare până duminică de lipsa apei.

Ne exprimăm speranța că inițiativa Companiei de a amplasa rezervoare de câte un 1 mc în cca. 40 de puncte din municipiul Zalău, au putut contribui într-o oarecare măsură la suplinirea necesarului de apă pentru nevoile casnice și de igienă.

Menționăm că datorită gravității avariei și implicațiilor, aceasta a fost considerată și declarată ca atare, situație de urgență de către Comitetul Județean Sălaj pentru Situații de Urgență și în consecință întreaga comunicare legată de efectele acestei avarii a fost gestionată de reprezentantul Comitetului.

Suntem încredințați că finalizarea investiției promovate de Compania de Apă Someș S.A. privind realizarea aducțiunii Cluj-Sălaj va soluționa pe termen lung problema asigurării continuității alimentării cu apă a unei mari părți a localităților urbane și a multor localități rurale din Sălaj, în particular a Zalăului prin furnizarea, fără întreruperi,  a unei ape de excelentă calitate, după finalizarea lucrării, aducțiunea existentă urmând a asigura alimentarea de rezervă.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.

Muzeul Apei aparținând Companiei de Apă Someș S.A. beneficiază de o nouă Rezoluție UNESCO

În cadrul celei de-a 24-a Sesiuni anuale care a avut loc la sfârșitul lunii Iunie 2021, Consiliul Interguvernamental al Programului Hidrologic Internațional (PHI) UNESCO a adoptat o nouă Rezoluție pentru continuarea sprijinirii dezvoltării Rețelei Globale a Muzeelor de Apă (WAMU-NET), a cărei co-inițiator și membru fondator este și Compania de Apă Someș S.A. prin Muzeul Apei propriu.

Prin Rezoluția XXIII-5 a Consiliului Interguvernamental din 2018, Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă la a cărei înființare Compania de Apă Someș este mândră a fi contribuit, a fost declarată “inițiativa” PHI UNESCO, respectiv Rețeaua a intrat sub “patronajul” PHI UNESCO .

Urmare a rezultatelor obținute din 2018 de WAMU-NET și de muzeele membre în educarea și conștientizarea publicului internațional privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite și în particular a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă SDG nr.6 – Apă și canalizare pentru toți, PHI UNESCO a emis în Iunie anul acesta o nouă Rezoluție prin care a reconfirmat sprijinul acestui for de prestigiu pentru dezvoltarea în continuare a Rețelei Globale a Muzeelor de Apă din care face parte și Muzeul Apei “Leonida Truță”, aparținând Companiei de Apă Someș S.A.

Această realizare vine la scurt timp după ce Adunarea Generală a WAMU-NET a ales noul Consiliu de Administrație al Rețelei, un reprezentant al Companiei de Apă Someș S.A. fiind reconfirmat în funcție în acest for.

În prezent, WAMU-NET numără peste 60 de Muzee ale Apei de pe cinci continente, fiecare cu o abordare unică a temei Apei dar toate cu scopul comun de a îmbunătăți educația și conștientizarea publică, în particular a generației tinere, privind provocările cu care este confruntat în zilele noastre acest element esențial pentru viață, în condițiile împuținării resurselor și a schimbărilor climatice.

Biroul Relații Publice și Mass-media

Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă anunță câștigătorii Concursului Internațional de Premii pentru Tineret “Apa Pe Care O Vrem” -Ediția II (2021)

Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă- WAMU, are plăcerea de a anunța câștigătorii și mențiunile speciale ale ediției din acest an a Concursului Internațional de Premii “Apa Pe Care O Vrem”.

La concurs s-au înscris 23 de muzee de apă din întreaga lume, afiliate la WAMU-NET, printre care și Muzeul Apei „Leonida Truță”, aparținând Companiei de Apă Someș.

Toate cele 89 de înscrieri preselecționate de cele 23 de muzee participante, sunt prezentate în ediția 2021 a Expoziție digitale online The Water We Want organizată de WAMU, unde va fi posibil să vizualizați uimitoarele lucrări de artă realizate de elevi, pe tema “Îndrăgita mea moștenire a apei si Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr.6- Apa pentru toți”( Agenda 2030 a Națiunilor Unite).

Felicitări tuturor participanților!

Pentru mai multe detalii,vă rugăm să accesați:

Expoziția digitală The Water We Want: https://thewaterwewant.watermuseums.net/…/exhibition-2021/

Comunicat de presă WAMU: https://mcusercontent.com/…/_Press_Release_Winners…

Noile prețuri intră în vigoare de la 1 Iulie

Compania de Apă Someș S.A. anunță că noile prețuri/tarife pentru care s-a comunicat intenția de ajustare în cursul lunii Iunie,  intră în vigoare de la 1 Iulie 2021, după cum urmează:

Preț apă potabilă :                   4,09 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Tarif canalizare-epurare :      4,34 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în nevoia respectării Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare (strategiei tarifare) în perioada 2017-2023, conform hotărârii nr.12/2.10.2018 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din Contractul de Finanțare nr. 225 aferent programului POIM Cluj-Sălaj, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Compania de Apă Someș S.A.

În cadrul programului POIM Cluj-Sălaj pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare-epurare, Compania de Apă Someș S.A. a atras a cincea finanțare în valoarea totală de peste 355 Milioane Euro, lucările în cadrul acestui program derulându-se în perioada 2020-2023.

 Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr.79/31.05.2021. Ele se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.

Arhivă anunțuri întreruperi apă

Intreruperi apa remediere avarii 30 Iulie 2021 3

Intreruperi apa remediere avarii 30 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 30 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 29 Iulie 2021 Zalau

Intreruperi apa remediere avarii 29 Iulie 2021

Furnizare apa la program Camar, Carastelec – lipsa apa sursa 28 Iulie 2021

Intreupere apa avarii retea electrica 28 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 3, 5, 9, 10 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 28 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 27 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 27 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021 – 5

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021 – 4

Intrerupere apa Galgau, Fodora, Dobrocina, Barsau Mare – lipsa apa sursa 26 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021 – 2

Întreupere apa programata lucrari retea electrica 28 Iulie 2021

Presiune scazuta 26 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021

Intreupere apa avarii retea electrica 24 Iulie 2021

Anunt remediere avarie fara intrerupere Salaj 23 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 22 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 22 Iulie 2021

Presiune scazuta 22 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 21 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 21 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 19 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 19 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 18 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 16 Iulie 2021

Anunt intrerupere apa avarie aductiune Varsolt-Zalau

Anunt intrerupere apa Zalau 15 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 14 Iulie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 14 Iulie 2021 – 2

Întreruperi apă lucrari programate 14, 15 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 14 Iulie 2021

Anunt intrerupere apa Zalau 14 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 13 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 13, 14, 15 Iulie

INTRERUPERE APA COMUNELE HERECLEAN, BOCSA

INTRERUPERE APA IACOBENI

Întreruperi apă lucrari programate 12, 13 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 12 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 10 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 Iulie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 8 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 8 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 8, 12 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 7 Iulie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 7 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 7 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 5 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 6, 7, 8 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 2 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 1 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 30 Iunie, 1, 8 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 30 Iunie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Iunie 2021

INTRERUPERE APA GALGAU ETC..

Întreruperi apă lucrari programate 29, 30 Iunie, 1 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 28 Iunie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 27 Iunie 2021

Presiune scazuta Dej Somcutu Mic 26 Iunie

Presiune scazuta Dej 26 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 26 Iunie 2021

presiune scazuta Dej 25 iunie 2021

INTRERUPERE APA CASEIU 25 iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 25 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 25, 29, 30 Iunie, 1 Iulie

Întreruperi apă remediere avarii 24 Iunie 2021 – 2

Intreupere apa avarii retea electrica 24 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 24 Iunie 2021

Anunt furnizare apa cu presiune scazuta 23 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 23-24-25 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 23 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 22 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 22-23-24 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 19 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 18 Iunie 2021

Întreupere apa programata lucrari retea electrica 24 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 16-17-22-23-24 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 17 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 16 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 16-17-22-23-24 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 15 Iunie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 15 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 14 Iunie 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 14 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii – 13 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii – 12 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 12 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 11-15-16-17-22 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 11 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 10 Iunie 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 10 Iunie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 10 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 9 Iunie 2021 -3

Întreruperi apă remediere avarii 9 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 8 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 7-8-9-10 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 7 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 4 Iunie 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 4 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 4-7-8-9-10 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 3 Iunie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 3 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 2 Iunie 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 2 Iunie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 2 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 31 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 28 Mai 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 28 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 27 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 2, 3 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 26 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 25 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 25-26-27 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 24 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 24 Mai 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 24 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 23, 25-26-27 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 21 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 19 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 18 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 18 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 18-19-20-25-26-27 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 17 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 14 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 13 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 12 Mai 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 12 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 11 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 11-12-13-14-17-20 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 11 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 10 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 10 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 7 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 11-12-13-14 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 6 Mai 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 6 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 6 Mai 2021

Presiune redusa apa programata lucrari retea electrica 13 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 5-6, 11-12 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 5 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 4 Mai 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 4 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 4 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 1 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 30 Aprilie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 30 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 29 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 28 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 5-6 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 27 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 26 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 23-26 Aprilie, 5 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 23 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 22 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 20-21-22-23 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 22-23-26 Aprilie 2021

Întreupere functionare canalizare – programata lucrari retea electrica 23 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 20 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 19 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 19-20-21-22 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 16 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 15 Aprilie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 15 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 14 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 13 Aprilie 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 13 Aprilie 2021 – 2

Întreruperi apă lucrari programate 19-20-21-22 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 13 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 12 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 11 Aprilie 2021

Întrerupere apa programata lucrari retea electrica 12-13 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 9 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 Aprilie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 8 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 13-14-15 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 7 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Aprilie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 5 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 3 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 2 Aprilie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 2 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 1 Aprilie 2021 3

Intreruperi apa remediere avarii 1 Aprilie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 31 Martie, 1-2 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 31 Martie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 6, 7, 8 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 30 Martie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 30 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 25 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 25 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 24 Martie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 24 Martie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 24 Martie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 30-31 Martie, 1 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 23 Martie 2021

Intrerupere apa programata 23, 24, 25 martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 22 Martie 2021 -2

Intreruperi apa remediere avarii 22 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Martie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 19 Martie 2021

Furnizare apa cu presiune scazuta 24 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 18 Martie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 23-24 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 Martie 2021

Furnizare apa cu presiune scazuta 17 Martie 2021

Intreupere apa avarii retea electrica 16 martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 16 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 15 Martie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 17 – 18 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 13 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 12 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 11 Martie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 11 Martie 2021

Programata lucrari retea electrica Dej 13 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 10 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Martie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Martie 2021

Anunt intreruperi apa programate 9 Martie Cluj

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Martie 2021 3

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Martie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 5 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Martie 2021 2

Anunt intreruperi apa programate 9 Martie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 Martie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Martie 2021 – 3

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Martie 2021 2

Anunt intreruperi apa programate 4 Martie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 1 Martie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 1 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 28 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Februarie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Februarie 2021

Anunt program furnizare apa cu intermitenta Dangau, Balcesti

Anunt intreruperi apa remediere avarii 25 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 24 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa programate 24 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 23 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 22 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 19 Februarie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 19 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 Februarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 16 Februarie 2021-2

Anunt intreruperi apa programate 23 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 16 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 15 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 14 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 12 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 11 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Februarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Februarie 2021 2

Anunt intreruperi apa programate 11 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 6 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii electrica 5 Februarie

Anunt intreruperi apa programate 9 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Februarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2-3 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 1 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 30 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 29 Ianuarie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 29 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa programate 1 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 28 Ianuarie 2021

Anunt lucrari retea canalizare Floresti 28 ian

Anunt intreruperi apa remediere avarii 27 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Ianuarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa programate 27, 28 Ianuarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 25 Ianuarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 25 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 24 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 22-23 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa programate 28 Ianuarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 22 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 Ianuarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 Ianuarie 2021 -3

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 Ianuarie 2021 -2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 19 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 15 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 14 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 13 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 12 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 11 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 5 Ianuarie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 5 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa programate 6 Ianuarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 31 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 30 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 23 Decembrie 2020 

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 4 Decembrie Dej

Anunt intreruperi apa programate 8 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 9 – 11 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 17 Decembrie A

nunt intreruperi apa programate 15, 17 Decembrie 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 15 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 15 – 17 Decembrie

Anunt intreruperi apa programate 14 -15 – 17 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 14 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 13 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 11, 14, 15 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Decembrie 2020 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 16 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 Decembrie 2020 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 Decembrie 2020 – 3

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 23 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 22 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 23 Decembrie 2020

ANUNȚ IMPORTANT

Luăm toate măsurile pentru a reduce riscurile!

Stimați utilizatori,

În contextul măsurilor aferente stării de alertă, Compania de Apă Someș S.A. anunță publicul și utilizatorii că începând de Luni, 18 Mai, NU se mai permite accesul vizitatorilor și clienților în sediile Societății din județele Cluj și Sălaj, DECÂT cu mască de protecție.

De asemenea NU va mai fi permis accesul vizitatorilor și utilizatorilor în incintele Companiei dacă temperatura corporală măsurată la fața locului este mai mare de 37,3°C.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.