Arhiva Noutati

Întreruperi apă remediere avarii, SÂMBĂTĂ 4 Aprilie, Chinteni

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări de remediere avarii şi reabilitare a reţelei de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

SÂMBĂTĂ, 4 APRILIE 2020

Localitatea: Chinteni;

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Ștefan cel Mare, str. Mihai Viteazu, str. 21 Decembrie 1989, str. Tineri Căsătoriți;

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 18:00;

Comuna: Chinteni

Localități afectate:

  1. Deușu, Vechea, Letea, Sânmărtin, Măcicaș;

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 20:00;

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Întreruperi apă lucrări programate, MARȚI 7 Aprilie, JOI 9 Aprilie, Sălicea, Florești

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

MARȚI, 7 APRILIE

Localitatea: Sălicea

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-13:00;

JOI, 9 APRILIE

Localitatea: Florești

Zona afectată:

  1. Str. Porii nr. 110, 110A, 110B, 112, 112A, 112B, 131, 133;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-12:00;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Întreruperi apă remediere avarii, VINERI 3 Aprilie, Aghireș Fabrici

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări de remediere avarii şi reabilitare a reţelei de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

VINERI, 3 APRILIE 2020

Localitatea: Aghireș Fabrici între numerele 1-340;

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 12:00;

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Comunicat de presă- Încep lucrările de alimentare cu apă și canalizare în Dej și localitățile comunelor Bobâlna și Recea Cristur

Azi 31 Martie 2020 la sediul central al Companiei de Apă Someș S.A. a fost semnat contractul de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur” din cadrul programului major de investiții derulat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 69.829.372,36 lei fără TVA și o durată de execuție de 23 luni. Lucrările vor include reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă în municipiul Dej (pe 29 de străzi) și în localitățile Șomcutu-Mic, Bobâlna, Oșorhel, Vâlcelele, Recea Cristur, Pustuța, Căprioara, Elciu, Jurca, Escu, Osoi și Ciubanca, pe o lungime totală de 80 de km, respectiv reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare în municipiul Dej pe o lungime totală de 33,7 km pe 68 de străzi. În total, în întreaga zonă a contractului se vor înființa 986 branșamente de apă, respectiv 831 racorduri de canalizare.

Acest contract, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Întreruperi apă lucrări programate, MIERCURI 1 Aprilie, VINERI 3 Aprilie, Cluj-Napoca, Sălicea

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la staţia de hidrofor, respectiv lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

 

MIERCURI, 1 APRILIE

Localitatea: Cluj-Napoca

Zona afectată:

  1. Louis Pasteur nr. 76;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-13:00;

 

Localitatea: Cluj-Napoca

Zona afectată:

  1. Aleea Meziad;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:30-15:30;

 

VINERI, 3 APRILIE

Localitatea: Sălicea

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-15:00;

 

 

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

 SERVICIUL CLIENȚI

Comunicat de presa – Contractul pentru lucrările de alimentare cu apă și de canalizare a municipiului Zalău semnat azi la sediul Companiei de Apă SOMEȘ S.A.

Azi 24 Martie 2020 la sediul central al Companiei de Apă Someș S.A. a fost semnat contractul de lucrări “Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Zalău” din cadrul programului major de investiții derulat de operatorul regional pentru județele Cluj și Sălaj, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

            Contractul are o valoare de 52.696.909,94 lei fără TVA, durata de execuție va fi de 24 luni, iar lucrările vor include construcția a cca.17,4 kilometri de rețele noi de alimentare cu apă pe 30 de străzi, respectiv construcția a cca. 38,7 kilometri de rețele de canalizare noi pe mai mult de 70 de străzi din municipiul Zalău. De asemenea, contractul prevede realizarea unei conducte de aducțiune a apei de cca 6,7 km până în localitatea Stâna.

Acest contract, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

            Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Comunicat de presa – Ziua Internationala a Apei

Ne regasim in tema Zilei Mondiale a Apei

In fiecare an incepand cu anul 1992, la 22 Martie se celebreaza la nivel international Ziua Mondiala a Apei, urmare a initiativei Conferintei Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare.

Tema centrală a ediției de anul acesta a Zilei Mondiale a Apei, este ”Apa si schimbarile climatice”. Aceasta tema reprezinta una dintre marile provocari ale secolului 21. Schimbarile climatice afecteaza absolut toate sectoarele de activitate umana, mediul, ne afecteaza pe toti.

In calitate de operator regional pentru judetele Cluj, Salaj si Mures, Compania de Apa Somes a simtit printre primii rezultatele efectelor schimbarilor climatice la care asistam in ultimii ani asupra infrastructurii de alimentare cu apa si de colectare-epurare ape uzate: surse de apa locale din mediul rural secate ca urmare a secetei sau inghetate datorita frigului sever, sau poluate datorita ploilor torentiale, sistemul de canalizare care nu face fata caderilor masive de ploi, statii de epurare inundate de aceleasi ploi intr-un numar, durata si frecventa crescute.

Ne-am dat seama ca trebuie sa gandim in perspectiva si in consecinta, am contractat un studiu asupra impactului schimbarilor climatice asupra infrastructurii noastre prezente si viitoare si cum sa facem aceasta infrastructura mai rezistenta la efectele severe viitoare ale schimbarilor climatice.

De anul trecut, cu sprijinul Consiliului Judetean Cluj si al celorlalte autoritati din aria deservita, am inceput sa implementam cel mai mare program  de investitii derulat vreodata de Compania noastra in valoare de 355 milioane euro. Va dura pana in 2023. In cadrul acestui program vom folosi rezultatele studiului de impact al schimbarilor climatice pentru a adapta constructiv si adecva noua infrastructura ce urmeaza a fi realizata in perioada urmatoare astfel incat sa faca fata mai bine la ceea ce ne asteapta in viitor.

Intentionam sa extindem semnificativ sistemul integrat de alimentare cu apa, inclusiv la nivelul judetului Salaj, pentru a permite localitatilor rurale care azi depind de surse locale sa se conecteze unui sistem public care asigura o alimentare cu apa sigura si continua, eliminand astfel dependenta populatiei de efectele capriciilor naturii asupra apei de baut.

Prin aceste demersuri Compania de Apa SOMES ia toate masurile pentru imbunatatirea continua a calitatii vietii utilizatorilor, a sigurantei si sanatatii publice si a dezvoltarii durabile a mediului inconjurator.

Conducerea Companiei de Apa Somes SA

Comunicat de presă-Compania de Apă Someș închide activitatea de registratură de la punctul de lucru Astoria

Stimați utilizatori,

În contextul măsurilor preventive legate de situația creată de noul COVID-19, Compania de Apă Someș S.A. anunță publicul și utilizatorii că începând cu data de VINERI, 20 martie 2020  activitatea de registratură de la punctul de lucru al  Companiei de Apă Someș S.A de la Astoria a fost închis.

Începând cu această dată, temporar pe perioada stării de urgență, accesul publicului și utilizatorilor va fi permis strict la casieriile Companiei și la punctul de registratură de la sediul central din Cluj-Napoca .

Vă recomandăm ca pentru orice alte probleme să contactați Compania telefonic sau pe email. Numerele de telefon de la dispecerat și centrală, respectiv adresele de contact de email se regăsesc pe pagina de web a Companiei www.casomes.ro.

De asemenea, în scopul evitării prezenței la sediile Companiei recomandăm insistent utilizatorii să folosească metode de plată alternative față de plata la casierii, respectiv modulul de plată on-line de pe pagina de web a societății www.casomes.ro , internet banking, direct debit, PayPoint, ș.a.m.d.

Compania va anunța utilizatorii imediat ce aceste restricții nu mai sunt necesare.

Conducerea Companiei de Apă Someș

Program de lucru la punctele de relații cu clienții

Ghișee Facturare Sediu Central

Luni- Joi  08,00-18,00

Vineri       08,00-13,00

Ghișeu Facturare Astoria

Luni- Joi  08,00-15,30

Vineri       08,00-13,00

Ghișeu Contracte

(doar branșamente noi – contracte noi)

Luni – Joi 08,00-15,30

Vineri       08,00-13,00

Ghișeu Avizare

(depunere documentații avize)

Luni- Joi  8,00-10,00

Ghișeu Avizare

(ridicare avize)

Luni- Joi  13,30-15,30

Ghișeu Registatură

Luni- Joi  08,00-15,30

Vineri       08,00-13,00

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.

Comunicat de presă- Compania de Apă Someș S.A. restricționează accesul publicului

În contextul măsurilor preventive legate de situația creată de noul COVID-19, Compania de Apă Someș S.A. anunță publicul și utilizatorii că începând cu data de LUNI, 16 Martie 2020 se restricționează accesul la toate punctele de lucru și sediile Companiei de Apă Someș S.A din județele Cluj și Sălaj.

Începând cu această dată, temporar până la data de 31 Martie 2020, accesul publicului și utilizatorilor va fi permis strict la casieriile Companiei și la punctele de registratură din Cluj-Napoca și de la sediul celorlalte patru sucursale din județele Cluj și Sălaj. 

Vă recomandăm ca pentru orice alte probleme să contactați Compania telefonic sau pe email. Numerele de telefon de la dispecerat și centrală, respectiv adresele de contact de email se regăsesc pe pagina de web a Companiei www.casomes.ro.

De asemenea, în scopul evitării prezenței la sediile Companiei recomandăm insistent utilizatorii să folosească metode de plată alternative față de plata la casierii, respectiv modulul de plată on-line de pe pagina de web a societății www.casomes.ro , internet banking, direct debit, PayPoint, ș.a.m.d.

Compania va anunța utilizatorii imediat ce aceste restricții nu mai sunt necesare.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.