Arhiva Noutati

Întreruperi apă remediere avarii, LUNI, 21 Octombrie – Cluj-Napoca

BULETIN INFORMATIV

            În vederea efectuării unor lucrări de remediere avarii si reabilitare a reţelei de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

LUNI, 21 OCTOMBRIE 2019

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

 1. Str. Observatorului numerele 115 și 117;
 2. Str. G-ral Dragalina între str. Nicolaus Copiernicus și str. Horea;

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 13:00;

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

 1. Str. Batozei nr.73; 75; Aleea Gârbău între nr. 7-18;
 2. Str.Alverna între str. Lacrămioarelor și str. Aron Pumnul;
 3. Str.Fabricii de Zahăr între Tribunul Vlăduțiu și str. Molnar Piuariu;

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 16:00;

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

 1. Calea Baciului între str.Tudor Vladimirescu și str. Școlii;

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 16:00;

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

 1. Calea București între str. Paris și str. Lacul Rosu;
 2. Presiune scăzută: str. Scorțarilor, str. Cernavodă; P.T. Cernavodă;

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 17:00;

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

 1. Strada Suceava;

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 21:00;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care sa le acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării serviciului în fiecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgenţă şi/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Întreruperi apă lucrări programate, 23-24 octombrie – Cluj-Napoca, localități rurale

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la rețeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile,după cum urmează:

MARȚI, 22 OCTOMBRIE până MIERCURI, 23 OCTOMBRIE 2019

Localitatea: Cluj-Napoca

Lista stăzilor afectate:

 1. Cartier Dâmbul Rotund între str. Sanatoriului și str. Cosminului; str. Oașului între B-dul Muncii și str. Valea Chintăului; str. Valea Chintăului; str. Dealul Fânațelor; str. Pometului; str. Florilor; str. Cătinei; str. Valea Fânațelor; str. Fânațelor; Cartier Terra Gardens; str. Corneliu Medrea; B-dul Muncii; str. Voineasa; str. Ciucea; Aleea Cozia; Aleea Horezu; Aleea Broșteni; str. Ciucea; Aleea Lipova; str. Silvaniei; str. Zalăului; str. Șimleului; str. Marghitei; str. Vultureni; str. Chinteni; str. Voroneț; str. Stânișoara; str. Daliei; str. Freziei; str. Stânjeneilor; str. Liliacului; str. Hodăi; str. Dumitru Georgescu-Kiriac; str. Hariclea Darclee; str. Emerson;

Interval orar întrerupere furnizare serviciu: orele 08:30-00:30

 • Se va asigura furnizarea apei cu presiune scăzută în: Cartier Someșeni; str. Maramureșului; str. Oașului între str. Maramureșului și B-dul Muncii; Cartier Iris;

MARȚI, 22 OCTOMBRIE, ora 10:00 până MIERCURI, 23 OCTOMBRIE, ora 12:00

Localitățile: Chinteni, Vechea, Sânmărtin, Măcicașu;

MARȚI, 22 OCTOMBRIE

Localitatea: Florești

Lista stăzilor afectate:

 1. Str. Avram iancu nr. 404, 408 (blocurile A, E, F, G, H, I, C1, C2, C3), 410 (blocurile A, B), 418;

Interval orar întrerupere furnizare serviciu: orele 09:00-17:00

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Anunt de interes public

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A, titular al proiectului “Amplasare stație clorinare apă potabilă”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “ Amplasare stație clorinare apă potabilă”, propus a fi amplasat în Gherla, extravilan, județul Cluj.

Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel: 0264-410.722, fax: 0264-410.716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 si vineri între orele 9.00-12.00, precum si la adresa de internet office@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

Data publicării: 26.09.2019

BULETIN INFORMATIV – Lucrări de modernizare localităţile Şardu şi Sânpaul

Datorită unor lucrări de modernizare a rezervorului de apă care deserveşte localitatea Şardu şi Sânpaul în perioada 24 septembrie-24 octombrie sunt posibile intermitenţe în furnizarea apei în cele două localităţi.

Serviciul Clienți

Anunt privind selectia candidatilor in vederea ocuparii functiei de Director Relatii Publice la Compania de Apa Somes S.A.

         Compania de Apa Somes S.A. anunta demararea procedurii de selectie a candidatilor in vederea ocuparii functiei de Director Relatii Publice la Compania de Apa Somes S.A.

         Procedura de selectie si recrutare se va desfasura la sediul Companiei de Apa Somes S.A, din Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr.79, in perioada 20.09.2019 – 29.11.2019.

 1. ETAPELE PROCESULUI  DE RECRUTARE SI SELECTIE
 1. Depunerea dosarelor la Registratura Companiei de Apa Somes S.A.;
 2. Evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si a eligibilitatii candidatilor;
 3. Selectia candidatilor pentru lista scurta si comunicarea rezultatelor;
 4. Sustinerea interviului de selectie finala la o data si o ora ce vor fi comunicate ulterior fiecarui candidat;
 5. Comunicarea catre candidati a rezultatelor selectiei finale.

II. CRITERII DE RECRUTARE SI SELECTIE

Criterii obligatorii:

1. Cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

2. Sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii 3 ani in stare de litigiu sau in situatie de conflict ori incompatibilitate cu Compania de Apa Somes S.A.;

3.Sa nu aiba inregistrate in cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de Director;

4. Studii superioare de lunga durata in domeniul comunicarii, jurnalism, stiinte sociale;

5. Experienta minim 1 an in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor societati sau organisme nationale/internationale din domeniul serviciilor de utilitate publica, ori societati din domeniul privat, profitabile sau in domeniul comunicarii, a relatiilor publice, a relatiilor clienti;

6. Minim 10 ani de experienta in functii de conducere, din care minim 8 ani experienta in functii de conducere in departamente/servicii/entitati functionale de coumicare, relatii publice/ relatii clienti;

7. Experienta profesionala in functii de conducere de minim 8 ani in companii cu unu numar de cel putin 150 angajati;

8. Cunostinte aprofundate de cunoastere minim a unei limbi de circulatie internationala (engleza, germana, franceza);

Criterii specifice care constituie avantaje:

1. Cunostinte de guvernanta corporativa (legislatia);

2. Experienta in relationarea cu organizatii internationale;

3. Viziune strategica demonstrata;

4. Integritate, etica, profesionalism;

5. Cunoasterea aprofundata a mai multor limbi straine;

6. Publicarea de articole in reviste/ziare din domeniul serviciilor de utilitati publice sau din domeniul relatiilor publice.

III. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

                In acest sens candidatii pentru functia de DIRECTOR RELATII PUBLICE la Compania de Apa Somes S.A, isi vor depune pana la data 21.10.2019 orele 16:00 la Registratura instituției, cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr.79, dosarul de candidatură cu următoarele documente:

– opis documente;

– cererea de inscriere (formularul nr.1);

– scrisoare de intentie;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii;

– curriculum vitae (format european);

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, ale altor documente care sa certifice efectuarea altor specializari, certificate conform cu originalul;

– copia carnetului de muncă, certificate conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

– dovada numirii in calitate de administrator/manager (unde este cazul);

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

– cazier judiciar;

– cazier fiscal;

– declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu a suferit o condamnare pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare (formularul nr.2);

– declaratie pe proprie raspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul realizarii procedurii de recrutare si selectie, precum si acordul de a permite comisiei verificarea informatiilor furnizate (formularul nr.2);

– formulare, vezi aici

CV-ul si formularele vor fi trimise si la adresa de email concurscassa@gmail.com

         Documentele solicitate sunt obligatorii, lipsa unei piese de la dosar duce la eliminarea candidatului.

IV. EVALUAREA ȘI SELECȚIA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Etapa 1: Selectia candidatilor pentru lista scurta

 • indeplinirea cerintelor minime;
 • competente specifice sectorului;
 • competente de guvernanta corporativa;
 • existenta cerintelor specifice care constituie un avantaj.

         Vor fi contactati si invitati la interviuri doar candidatii considerati eligibili conform criteriilor de selectie. Candidatilor selectati li se comunica de catre comisia de selectie, faptul ca in termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie sa depuna in scris declaratia de intentie intocmita in baza elementelor din Scrisoarea de asteptari si a informatiilor publice legate de activitatea societatii, prin care candidatii îsi prezinta viziunea sau programul privind dezvoltarea Companiei de Apa Somes S.A.

Etapa 2: Interviu si selectia finala

 • alinierea Declaratiei de intentie la Scrisoarea de asteptari si viziunea candidatului privind dezvoltarea societatii;
 • cunostinte aferente legislatiei din domeniul de activitate al companiei;
 • abilitati de comunicare interpersonala;
 • capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;
 • competentele specifice mentionate in anunt;
 • integritatea si independenta candidatului.

V. ALTE INFORMATII

         Dosarele de candidatura cu documentele solicitate prin prezentul anunt vor fi depuse la Registratura Companiei de Apa Somes S.A din Cluj-Napoca, Bdl. 21 Decembrie 1989, nr.79, in perioada 20.09.2019 -21.10.2019 intre orele 0730 – 1600 ( luni – joi ) si 0730 – 1330 ( vineri), in plic inchis si sigilat, sau prin posta cu confirmare de primire la adresa Companiei mentionata mai sus, sau prin email la adresa concurscassa@gmail.com.

         Pe plic se va mentiona: „Procedura de recrutare Compania de Apa Somes S.A. / Pozitia pentru care se aplica / Nume si prenume candidat/ A nu se deschide pana la data stabilita pentru evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si a eligibilitatii candidaților”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul : ” Candidatura Compania de Apa Somes S.A.,  Nume _____ Prenume___________”.

 Bibliografie:

 • Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 • Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 • Legea nr. 52/2002, republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica.

Comunicat de presa Proiectul de investitii de 355 milioane euro al Companiei de Apa Somes SA aprobat de Comisia Europeana

5 Septembrie 2019

 Proiectul de investitii de 355 milioane euro al Companiei de Apa Somes SA aprobat de Comisia Europeana

            In data de 30 August 2019 Comisia Europeana a emis Decizia de punere in aplicare a Comisiei de aprobare a contributiei financiare la proiectul major Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” selectat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare in regiunea Nord Vest in Romania, care va fi derulat de Compania de Apa Somes S.A. pana in anul 2023.

Conform aprobarii Comisiei Europene, costul eligibil total pentru proiectul major este stabilit la suma de 324.457.570 EUR

Din valoarea eligibilă a proiectului, 77,18% este contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, 13% este contribuția de la Bugetul de Stat, 2% este contribuția autorităţilor locale din aria proiectului iar 7,82% va fi asumat de Compania de Apa Somes SA prin credit bancar. Data de finalizare a investiției este 31.12.2023.

            Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

            Modernizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite din județele Cluj si Sălaj, la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță și în regim continuu, reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, reducerea costurilor prin eficientizarea operării si eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Biroul Relatii Publice si Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Comunicat de presa runda de intalniri cu autoritatile nationale si operatorii care acceseaza POIM

Cluj-Napoca, 4 Septembrie 2019

Compania de Apa SOMES a gazduit o noua runda de intalniri cu autoritatile nationale si operatorii care acceseaza POIM

Miercuri 4 Septembrie a.c. Compania de Apa Somes SA a gazduit la Cluj-Napoca o noua runda de intalniri intre reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene (MFE), respectiv ai Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul MFE si reprezentantii Companiilor de apa din Regiunea de NV –  Cluj-Salaj, Oradea, Maramures, Turda, Satu Mare, Bistrita Nasaud – care in perioada urmatoare vor implementa investitii de modernizare si extindere a infrastructurii de apa-canal in cadrul POIM – Programul Operational Infrastructura Mare.

La intalnirea gazduita de domnul dr.ing Calin Vasile Neamtu, Director general al Companiei de Apa Somes SA au participat dl. Cezar Caleap Secretar de stat in cadrul MFE, Cătălin Balan Director general DGPEIM, Bogdan Teodorovici Director, Directia Autorizare Proiecte, Andrei Chivu Director, Directia Monitorizare Proiecte si Cătălin Gorgan Director, DRI Cluj-Napoca si directori respectiv reprezentanti ai Unitatilor de Implementare a Proiectelor din cadrul operatorilor invitati.

În cadrul acestei întâlniri, au fost analizate stadiul proiectelor de extindere și modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată, precum și dificultățile cu care se confruntă operatorii în ceea ce privește elaborarea aplicațiilor de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii și măsurile de urgentare a demersurilor privind aprobarea acestora. De asemenea, s-au discutat problemele generate de modificările legislative cu care se confruntă antreprenorii si beneficiarii proiectelor finanțate prin POIM 2014-2020, care pot conduce la blocaje majore în implementarea proiectelor și s-a încercat identificarea unor soluții în vederea sprijinirii acestora.

Reamintim faptul ca Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) este cel mai mare program operațional al României și al doilea ca mărime, din Uniunea Europeană. El asigură finanțarea principalelor priorități de dezvoltare ale României în acord cu angajamentele asumate în Acordul de Parteneriat și cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, care va fi derulat deCompania de Apă Someş S.A. este in valoare de 355,6 Milioane Euro si vizeaza modernizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare care va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite din județele Cluj si Sălaj, la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță și în regim continuu, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării si eliminarea vulnerabilităților prezente, ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Biroul Relatii Publice si Mass-Media

Furnizare apă cu intermitență în Dângăul Mare, Dângăul Mic, Bălcești

Urmare a efectului temperaturilor foarte ridicate pe perioada prelungita, însoțit de creșterea consumului de apă inclusiv pentru alte scopuri (udat grădini, etc.) decât cele strict gospodărești, exista posibilitatea de furnizarea apei cu intermitenta sau intreruperea furnizarii apei in localitatile Dingaul Mare, Dingaul Mic si Balcesti apartinand Comunei Capusu Mare.

Compania de Apă SOMEȘ S.A. depune eforturi pentru scurtarea timpului de intrerupere a furnizarii apei dar situația creată de regimul termic si consumurile mari este independentă de voința societății noastre.

           Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și reamintim totodată ca legislația  în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. Aceste sunt cuprinse și în contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat de CASSA cu fiecare client. De aceea reluăm rugămintea adresată utilizatorilor din localitățile amintite, din mediul rural în general, de a nu folosi apa din sistemul public pentru udatul serelor sau grădinilor.

Biroul Relatii Publice

Politica de utilizare a cookie-urilor

Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-discul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile COMPANIEI DE APĂ SOMEȘ S.A. pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada stabilita in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:
• Cookie-uri de performanta a site-ului
• Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
• Cookie-uri pentru geotargetting
• Cookie-uri de inregistrare
• Cookie-uri pentru publicitate
• Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Astfel de date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Stergerea Cookie-urilor

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-urile sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.
Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookie-urilor:
• Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
• Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
• Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
• Instalati-va si actualizati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.
Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat.
Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.
Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari


Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile

Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/
Putem actualiza aceasta Politica de Cookie, in timp si va vom notifica cu privire la orice modificare, prin afisarea noii variante pe website-ul nostru. Va rugam sa consultati periodic aceasta Politica de Cookie pentru orice modificari.

Arhivă anunțuri întreruperi apă

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa programate 22-23 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 16 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 15 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa programate 17 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 14 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 11 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa programate 11 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 octombrie 2019

Anunt intrerupere furnizare serv.de canalizare,datorita intreruperii energiei electrice 17 Octombrie 2019

Anunt intreruperi apa pentru remediere avarii 9 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa programate 10 octombrie 2019

Anunt intreruperi programate 9 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa pentru remediere avarii 8 octombrie

Anunt lucrare programata ELECTRICA Joi 10 octombrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa programate 8 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa lucrari programate 3 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 1 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa programate 1 octombrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 30 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 27 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 25 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 25 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 24 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa programate 24, 25 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa programate 23 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 19 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 17 sept 2019

Anunt intreruperi apa programate 19 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avariii 16 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 13 septembrie 2019- Zalau

Anunt intreruperi apa programate, LUNI, 16 Septembrie 2019

Anunt intreruperi apa inchideri programate 17 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 13 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 12 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 11 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa programate 12 septembrie 2019 pdf

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 10 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa programate 10 septembrie 2019 update

Anunt programate presiune scazuta 9 Septembrie 2019

Anunt presiune scazuta 9-10 Septembrie 2019

Anunt intreruperi apa programate 10 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa programate 9-10 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt intrerupere energie electrica 6 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 6 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 5 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 4 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 3 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 2 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 30 August 2019

Anunt intreruperi apa programate 30 august 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 29 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 29 August 2019

Anunt intreruperi apa programate 2 septembrie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 28 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 27 August 2019

Anunt intreruperi apa programate 28 august 2019

Anunt intreruperi apa programate 27 august 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 26 August 2019

Anunt intreruperi apa programate 26 august 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 23 August 2019, Floresti, Sannicoara,Iclod

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 23 August 2019, Cluj, Baciu

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 22 August 2019

Anunt intreruperi apa programate 22 august 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 21 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 20 August

Anunt intreruperi apa programate 21 august 2019

Anunt intreruperi apa programate 21 august 2019 Zalau

Anunt program furnizare apa Romanasi, Chichisa, Romita, Poarta Salajului

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 19 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 16 August 2019

Anunt intreruperi apa programate 20 august 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 14 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 13 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 12 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 9 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 8 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 7 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 6 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 5 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 2 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 1 August 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 31 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 30 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa programate 1 august 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 29 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 26 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 25 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 24 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa programate 24 iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 23 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 22 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 19 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 18 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa programate 18 iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 17 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 16 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 15 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 12 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 11 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 10 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 9 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa programate 9, 10, 11 iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 8 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 5 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 4 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa programate 4, 5 iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 3 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 2 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 1 Iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 28 iunie 2019

Anunt intreruperi apa programate 27, 28 iunie, 4 iulie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 27 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 26 iunie 2019

Anunt intreruperi apa programate 26, 27, 28 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 25 iunie 2019

Anunt intreruperi apa programate 24, 25, 26, 27 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 24 iunie 2019

Anunt intreruperi apa programate 21, 24, 25, 26, 27 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 21 iunie 2019

Anunt intreruperi apa programate 20, 25, 26, 27 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 20 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 19 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 18 iunie 2019

Anunt intreruperi apa programate 19, 20, 27 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 14 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 13 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 12 iunie 2019

Anunt intreruperi apa programate 12 , 13 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 11 iunie 2019

Anunt intreruperi apa programate 14, 19 iunie 2019

Anunt intreruperi apa programate 10 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 10 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 7 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 6 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 5 iunie 2019

Anunt intreruperi apa programate 5 , 6 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 4 Iunie 2019

Anunt intreruperi apa programate 4 iunie 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 3 iunie 2019

Anunt intreruperi apa programate 31 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 31 mai 2019

Anunt intreruperi apa programate 30,31 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 30 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 29 mai 2019

Anunt intreruperi apa programate 29,30,31 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 28 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 27 mai 2019

Anunt intreruperi apa programate 27 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 24 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 23 mai 2019

Anunt intreruperi apa programate 22, 23 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 20 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii ,17 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 16 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii 15 mai 2019

Anunt intreruperi apa programate 15, 16 mai 2019

Anunt intreruperi apa avarii 14 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii , 13 mai 2019

Anunt intreruperi apa programate 13,15,16 mai 2019

Anunt intreruperi apa programate 10 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii, 10 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt. remediere avarii 9 mai 2019

Anunt intreruperi apa pt remediere avarii, 8 Mai 2019

Anunt intreruperi apa avarii, 7 mai 2019

Anunt intreruperi apa programate 8, 9, 10 mai 2019

Anunt intreruperi apa 6 mai 2019

Anunt intreruperi apa 4,7,8,10 mai 2019

Anunt intreruperi apa 3 mai 2019

Anunt intreruperi apa 2 Mai 2019

Anunt intreruperi apa 30 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 9 mai 2019

Anunt intreruperi apa 24 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 22, 23 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 19 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 18 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 17 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 16, 17 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 15 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 11 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 10 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 9, 10 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 8 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 5 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 3 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 2 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 1 aprilie 2019

Anunt intreruperi apa 28 martie 2019

Anunt intreruperi apa 27 , 28 martie 2019

Anunt intreruperi apa 26 , 28 martie 2019

Anunt intreruperi apa 25 , 28 martie 2019

Anunt intreruperi apa 20 martie 2019

Anunt intreruperi apa 19, 20 martie 2019

Anunt intreruperi apa 18, 20 martie 2019

Anunt intreruperi apa 15 martie 2019

Anunt intreruperi apa 14, 20 martie 2019

Anunt intreruperi apa 13, 14, 20 martie 2019

Anunt intreruperi apa 12 martie 2019

Anunt intreruperi apa 11 martie 2019

Anunt intreruperi apa 8 martie 2019

Anunt intreruperi apa 7 martie 2019

Anunt intreruperi apa 6 martie 2019

Anunt intreruperi apa 5, 6 martie 2019

Anunt intreruperi apa 4 martie 2019

Anunt intreruperi apa 1 martie 2019

Anunt intreruperi apa 28 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 27, 28 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 26, 27 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 25 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 22 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 21 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 20 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 19 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 18 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 14 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 12 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 11 februarie 2019,Cluj-Napoca

Anunt intreruperi apa 8 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 7 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 6 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 5, 6 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 4 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 1 februarie 2019

Anunt intreruperi apa 30 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 31 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 28 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 25 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 23 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 22 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 21 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 17 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 15 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 11 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 10 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 9 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 8 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 7 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 4 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 27 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 20 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 19 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 18 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 14 decembrie 2018-Cluj-Napoca

Anunt intreruperi apa 13 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 11 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 10 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 7 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 6 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 5 decembrie 2018 Cluj

Anunt intreruperi apa 4 Decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 5 decembrie 2018 rural

Anunt intreruperi apa 3 Decembrie 2018

Intreruperi apa 29 noiembrie 2018

ANUNT INCHIDERE 28-29 Noiembrie – Dej

Anunt intreruperi apa 28 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 27 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 22 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 21 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 20 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 16 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 15 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 14 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 13 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 12 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 9 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 8 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 6 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 5 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 2 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 1-2 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 30 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 29 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 26 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 24 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 23 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 22, 23 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 19 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 17, 18 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 16 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 15, 16 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 12 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 11 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 10, 11 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 10 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 8 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 5 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 4 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 3, 4 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 2 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 1 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 29 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 28 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 27 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 26 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 25 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 24 septembrie 2018

Intreruperi apa Miercuri, 19 septembrie 2018 – Dej

Intreruperi apa JOI, 20 septembrie 2018

Intreruperi apa MIERCURI, 19 septembrie 2018

Intreruperi apa 18 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 17 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 14 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 13 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 12 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 11 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 10 septembrie 2018

Intreruperi apa 7 septembrie 2018

Intreruperi apa Joi, 6 septembrie 2018 – Dej

Intreruperi apa 5 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 6 sept

Intreruperi apa 4 septembrie 2018

Intreruperi apa VINERI, 31 august 2018

Intreruperi apa 29 august 2018

Intreruperi apa 30 august 2018

Intreruperi apa 29 august 2018

Intreruperi apa 28 august Dej

Intreruperi apa 28 august 2018

Intreruperi apa 27 august 2018

Intreruperi apa 24 august 2018

intreruperi 23 august 2018

Intreruperi apa 23, august DEJ

Intreruperi apa, 22 august 2018 – Dej

Intreruperi apa 22 august 2018

Intreruperi apa 20 august 2018-Dej

Intreruperi apa Marti, 21 august 2018

Intreruperi apa 20 august 2018

Intreruperi apa 17 august 2018- Dej

Intreruperi apa 17 august 2018

Anunt intreruperi 16 august 2018

Intreruperi apa 14 august 2018

Anunt intreruperi apa 13 august 2018

Anunt intreruperi apa 10 august 2018

Anunt intreruperi apa 9 august 2018

Anunt intreruperi apa 8 august 2018

Anunt intreruperi apa 7 August 2018

Anunt intreruperi apa 3 August 2018

Anunt intreruperi apa 2 August 2018

Anunt intreruperi apa 1 aug. 2018

Anunt intreruperi apa 31 iulie, 1 aug. 2018

Anunt intreruperi apa 30 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 27, 30 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 26 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 25 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 23, 25 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 18, 19 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 16 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 17 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 13 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 12 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 11, 12 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 10 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 11 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 9 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 6 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 5, 6 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 4, 5 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 2 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 29 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 28 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 27, 28 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 25 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 22 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 26, 27 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 21 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 20, 21 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 19, 20 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 18 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 15 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 14 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 13 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 12, 14 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 11 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 8 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 7, 8, 9 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 6 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 5 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 4, 5 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 31 mai 2018

Anunt intreruperi apa 30 mai 2018

Anunt intreruperi apa 29, 31 mai 2018

Anunt intreruperi apa 25 mai 2018

Anunt intreruperi apa 23 mai 2018

Anunt intreruperi apa 22, 23 mai 2018

Anunt intreruperi apa 24 mai 2018

Anunt intreruperi apa 21 mai 2018

Anunt intreruperi apa 18 mai 2018

Anunt intreruperi apa 17 mai 2018 – rural

Anunt intreruperi apa 16 mai 2018

Anunt intreruperi apa 15 mai 2018

Anunt intreruperi apa 16 mai 2018

Anunt intreruperi apa 11 mai 2018

Anunt intreruperi apa 14 mai 2018

Anunt intreruperi apa 9 mai 2018

Anunt intreruperi apa 10, 11 mai 2018

Anunt intreruperi apa 7 mai 2018

Anunt intreruperi apa 8, 9 mai 2018

Anunt intreruperi apa 4, 8 mai 2018

Anunt intreruperi apa 2 mai 2018

Anunt intreruperi apa 3 mai 2018

Anunt intreruperi apa 27 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 26 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 25 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 24 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 23 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 20 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 17 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 13 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 12 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 16 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 11 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 10 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 4 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 29 martie 2018

Anunt intreruperi apa 28, 29 martie 2018

Anunt intreruperi apa 27, 29 martie 2018

Anunt intreruperi apa 26 martie 2018

Anunt intreruperi apa 22 martie 2018

Anunt intreruperi apa 21 martie 2018

Anunt intreruperi apa 20 martie 2018

Anunt intreruperi apa 19 martie 2018

Anunt intreruperi apa 16 martie 2018

Anunt intreruperi apa 15 martie 2018

Anunt intreruperi apa 14 martie 2018

Anunt intreruperi apa 13 martie 2018

Anunt intreruperi apa 12, 13 martie 2018

Anunt intreruperi apa 9 martie 2018

Anunt intreruperi apa 7, 8 martie 2018

Anunt intreruperi apa 6 martie 2018

Anunt intreruperi apa 5 martie 2018

Anunt intreruperi apa 2 martie 2018

Anunt intreruperi apa 28 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 27 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 22 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 21 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 20, 21 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 19, 20, 21 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 16 februarie 2018

Anunt intreruperi apa JOI, 15 Februarie 2018

Anunt intreruperi apa 23.02.2018 – rural

Anunt intreruperi apa 19-20 februarie 2018 – rural

ANUNT INTRERUPERI 14 FEBRUARIE

Anunt intreruperi apa MARTI , 13 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 12 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 2, 5, 7 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 1 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 31 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 30, 31 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 31 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 29 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 26 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 25 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 23, 25 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 18 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 17, 18 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 16 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 15 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 12, 15 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 11 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 9,10 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 8-10 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 8-12 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 5 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 10 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 4 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 3 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 29 decembrie 2017

Anunt intreruperi apa 28 decembrie 2017

Anunt intreruperi apa 22 decembrie 2017

Anunt intreruperi apa 21 decembrie 2017

Anunt intreruperi apa 20 decembrie 2017

Anunt intreruperi apa 19 decembrie 2017