Arhiva Noutati

Anunț de interes public

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului) pentru proiectul ”OPTIMIZAREA FUNCȚIONĂRII ȘI MĂRIREA CAPACITĂȚII STAȚIEI DE EPURARE APE UZATE” în comuna Apahida, sat Apahida, strada 1 Mai, nr. 14, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate prin solicitare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 și la următoarea adresa web: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului”

Anunț important pentru clienții Companiei de Apă Someș S.A.

Începând din data de 23 Februarie 2021, platforma on-line pentru relații cu clienții a Companiei de Apă Someș S.A. – MyCAS (#MyCAS #StauAcasa) de pe website-ul www.casomes.ro dispune de noi funcționalități care permit gestionarea de la distantă a relației contractuale.

Pe lângă funcționalitatea inițială (vizualizarea și plata on-line a facturilor), noua platformă MyCAS permite:

  • contractarea on-line a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare, (transmiterea documentațiilor în vederea încheierii/transferului contractelor și rezilierea contractelor);
  • obținerea avizelor tehnice;
  • solicitarea recepțiilor tehnice.

Într-o primă etapă, noile funcționalități vor fi disponibile doar utilizatorilor din Cluj-Napoca și zona rurală arondată, urmând ca, într-o etapă ulterioară, ele să fie extinse și pentru utilizatorii din celelalte sucursale ale Companiei din judetele Cluj și Sălaj.

Începând cu data sus menționată, adresele de email folosite anterior pentru contractarea serviciilor respectiv obținerea avizelor (cassa@casomes.ro, contracte.cluj@casomes.ro și tehnic@casomes.ro), nu vor mai putea fi folosite, beneficiarii fiind redirecționați către platforma MyCAS.

Încurajăm pe toți utilizatorii să utilizeze noua platformă on-line și să renunțe la deplasările în persoană la sediile Companiei pentru plata serviciilor, contractarea și obținerea avizelor.

Conducerea Companiei de Apă SOMEȘ S.A.

Întreruperi apă remediere avarii, MIERCURI 24 Februarie – Cluj-Napoca, Chinteni, Gilău

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări de remediere avarii şi reabilitare a reţelei de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile/se va asigura furnizarea apei cu presiune scăzută după cum urmează:

MIERCURI, 24 FEBRUARIE 2021

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Aurel Vlaicu între str. Streiului și str. Siretului (zona de case);
  2. Str. Uliului de la numărul 18 până în capătul străzii; str. Alexandru Donici; str. Ion Neculce; str. Alexandru Davila; str. Ion Iacob; str. Grigore Ureche; str. Alunului;

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 16:00;

Localitatea: Chinteni

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Unirii între str. Republicii și str. Ion Creangă – numerele impare; str. Republicii;  

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 16:00;

Localitatea: Gilău

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Principală – parțial; str. Republicii; str. Parcele; str. Feser; str. Suceag; str. Grădinii; str. Școlii; str. Morii; str. Prundar;

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 17:00;

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă. Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Întreruperi apă lucrări programate, MIERCURI 24 Februarie – Florești

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

MIERCURI, 24 FEBRUARIE 2021

Localitatea: Florești

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Valea Gârbăului;

Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00-16:00;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de câte ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/. În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Stația de tratare a apei Gilău va fi modernizată din nou

Joi, 18 Februarie 2021 la sediul Companiei de Apă Someș S.A. a avut loc semnarea contractului de lucrări „CL 15 – Reabilitarea şi modernizarea stației de tratare a apei Gilǎu, derulat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 57.840.000,00 lei fără TVA, cu o durată de execuție de 27 luni și reprezintă a treia etapă majoră de investiții de modernizare a Stației de Tratare Gilău după 1990, consecutiv celor realizate în cadrul programelor MUDP II (1997-2002) și ISPA (2003-2009).

Lucrările propuse a se realiza în cadrul Stației de Tratare a Apei Gilău vor optimiza procesul existent de tratare a apei și vor aduce îmbunătățiri destinate creșterii siguranței în alimentarea cu apă potabilă a zonei deservite de Compania de Apă Someș în județul Cluj iar după finalizarea, tot în cadrul POIM a investiției de realizare a aducțiunii Cluj-Sălaj, și a întregului județ Sălaj. Procesele de modernizare vor avea de asemenea ca și obiectiv o și mai bună protecție a mediului, prin deshidratarea și reținerea nămolului provenit de la decantare.

 Investiția va viza, printre altele, reabilitarea micrositelor, decantoarelor, stației de filtre, construire de noi laboratoare și modernizarea sistemului SCADA de monitorizare automatizată a activității.

Acest contract de lucrări, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării si a monitorizarii automatizate a proceselor.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea de 7,82% este asigurată prin credit bancar de 6% contractat de către Compania de Apă Someș S.A., iar 1,82% de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

 Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Alte 10 localități rurale din județul Cluj vor avea rețele de apă

Marți, 16 Februarie a.c. la sediul Companiei de Apă Someș S.A. a avut loc semnarea contractului de lucrări CL19 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Gilău, Gârbǎu, Aghireşu, Cǎpuşu Mare” derulat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 34.493.386,64lei fără TVA, cu o durată de execuție de 18 luni. Lucrările vor viza extinderea rețelei de distribuție a apei în 10 localități rurale din 4 comune, din județul Cluj, în care se vor construi aducțiuni și rețele noi de distribuție a apei potabile în lungime totală de 38 km și se vor reabilita aducțiuni respectiv rețele de distribuție a apei în lungime totală de 31,3 km. În cadrul aceluiași contract se vor reabilita și două stații de pompare ape uzate în UAT Gilău.

Localitățile vizate sunt: Aghireșu Fabrici, Aghireșu, Băgara, Dorolțu, Inucu, Macău, Gârbău, Gilău, Păniceni și Căpușu Mic.

Acest contract de lucrări, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

 Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea de 7,82% este asigurată prin credit bancar de 6% contractat de către Compania de Apă Someș S.A., iar 1.82% de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Kit Concursul Internațional De Premii Pentru Tineret – Apa Pe Care O Vrem

Cerere de propuneri

Formular inregistrare

Comunicat de presă – Compania de Apă Someș S.A. lansează ediția a doua a Concursului Internațional De Premii Pentru Tineret

În data de 15 februarie 2021 Compania de Apă Someș S.A. lansează oficial ediția 2021 la nivel național  a “Concursului Internațional De Premii Pentru Tineret – Apa Pe Care O Vrem”, organizat la nivel internațional de către  Reţeaua Globală a Muzeelor de Apă (WAMU-NET).

După finalizarea cu succes a primei ediții a concursului din 2020, în cadrul căreia o elevă din județul Cluj a primit o mențiune specială, ediția din 2021 va avea ca temă ”Îndrăgita mea moștenire a apei și Obiectivul de dezvoltare Durabilă nr. 6 – Apa pentru toți” (ale Agendei 2030 a Națiunilor Unite).

          Compania de Apă Someș S.A. organizează acest concurs la nivel național în cadrul Programului educațional pe probleme de protecția surselor de apă și a mediului, având ”cartierul general” la Muzeul Apei ”Leonida Truță”,  în scopul  încurajări creației artistice a copiilor și tinerilor în vederea educării și conștientizării la nivel global a valorilor fundamentale ale moștenirii apei pentru un viitor mai durabil.

          Ediția națională a concursului va implica și în acest an copii și tineri cu vârste cuprinse între 6-12 și 13-18 ani și se va derula în perioada februarie-mai 2021.

Compania de Apă Someş S.A. va asigura jurizarea candidaturilor naționale și va selecta maxim 6 creații artistice care vor fi transmise Rețelei Globale a Muzeelor pentru jurizarea finală a tuturor candidaturilor depuse de fiecare Muzeu al Apei, membru WAMU-NET care s-a înscris în această inițiativă și care va desemna câștigătorii finali la nivel internațional.

Termenul limită pentru înscrierea tuturor lucrărilor va fi 31 martie 2021.

Kit-ul de concurs care conține Cererea de propuneri și Formularul de înregistrare vor putea fi descărcate începând cu data de 15 februarie 2021 de pe pagina de web a Companiei de Apă Someș S.A. – www.casomes.ro

Cerere de propuneri

Formular inregistrare

 

Comunicat de presă – Se înființează rețele de apă și canal în alte 11 localități din județul Sălaj

Azi, 8 Februarie a.c. la sediul Consiliului Județean Sălaj din Zalău a avut loc semnarea contractului de lucrări “Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Bobota şi extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sǎrmǎşag”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

            Contractul are o valoare de 71.982.193,95lei fără TVA, cu o durată de execuție de 21 luni și reprezintă contractul cu cea mai mare valoare dintre dintre toate contractele adjudecate până în prezent pentru realizarea de rețele, în mediul rural.

Se înființează  rețele de apă în lungime de 136 km în 11 localități rurale din patru comune din județul Sălaj respectiv Cristelec, Doh, Măeriște, Giurtelecu Șimleului, Uileacu Șimleului, Mălădia, Sărmășag, Bobota, Derșida, Zalnoc, Camăr, respectiv 31 km de rețele de canalizare menajeră în Sărmășag, Derșida și Bobota.

            Acest contract de lucrări, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

            Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

POIM Cluj-Sălaj va îndeplini condiționalitățile de informare și publicitate ale Uniunii Europene

În data de 12 ianuarie 2021 la sediul Companiei de Apă Someș S.A. a avut loc semnarea contractului “CS3 – Servicii de informare şi publicitate a proiectului major Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, parte integrantă a programului de investiții POIM cu cofinanțarea UE în valoare de peste 355 Milioane de Euro derulat de Compania de Apă Someș S.A în aria deservită din județele Cluj şi Sălaj.

            Contractul are o valoare de 2.221.297,00lei fără TVA și o durată de 38 de luni, începând cu data prevăzută în ordinul administrativ de începere, emis de Entitatea contractantă. Serviciile furnizate în cadrul acestui contract vor asigura vizibilitatea optimă a proiectului în rândul populației, prin furnizarea de informații privind investițiile din cadrul proiectului și beneficiile obținute, cu evidențierea importanței sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană, îndeplinind astfel condiționalitățile de publicitate din contractul de finanțare al acestui proiect major derulat de Compania de Apă Someș până în 2023.

Acest contract de servicii, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la conștientizarea privind investițiile legate de dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A. Proiectul, la rândul lui contribuie semnificativ la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

            Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020