Arhiva Noutati

Muzeul Apei aparținând Companiei de Apă Someș S.A. beneficiază de o nouă Rezoluție UNESCO

În cadrul celei de-a 24-a Sesiuni anuale care a avut loc la sfârșitul lunii Iunie 2021, Consiliul Interguvernamental al Programului Hidrologic Internațional (PHI) UNESCO a adoptat o nouă Rezoluție pentru continuarea sprijinirii dezvoltării Rețelei Globale a Muzeelor de Apă (WAMU-NET), a cărei co-inițiator și membru fondator este și Compania de Apă Someș S.A. prin Muzeul Apei propriu.

Prin Rezoluția XXIII-5 a Consiliului Interguvernamental din 2018, Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă la a cărei înființare Compania de Apă Someș este mândră a fi contribuit, a fost declarată “inițiativa” PHI UNESCO, respectiv Rețeaua a intrat sub “patronajul” PHI UNESCO .

Urmare a rezultatelor obținute din 2018 de WAMU-NET și de muzeele membre în educarea și conștientizarea publicului internațional privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite și în particular a Obiectivului de Dezvoltare Durabilă SDG nr.6 – Apă și canalizare pentru toți, PHI UNESCO a emis în Iunie anul acesta o nouă Rezoluție prin care a reconfirmat sprijinul acestui for de prestigiu pentru dezvoltarea în continuare a Rețelei Globale a Muzeelor de Apă din care face parte și Muzeul Apei “Leonida Truță”, aparținând Companiei de Apă Someș S.A.

Această realizare vine la scurt timp după ce Adunarea Generală a WAMU-NET a ales noul Consiliu de Administrație al Rețelei, un reprezentant al Companiei de Apă Someș S.A. fiind reconfirmat în funcție în acest for.

În prezent, WAMU-NET numără peste 60 de Muzee ale Apei de pe cinci continente, fiecare cu o abordare unică a temei Apei dar toate cu scopul comun de a îmbunătăți educația și conștientizarea publică, în particular a generației tinere, privind provocările cu care este confruntat în zilele noastre acest element esențial pentru viață, în condițiile împuținării resurselor și a schimbărilor climatice.

Biroul Relații Publice și Mass-media

Anunț întreruperi apă ca urmare a aunor avarii, JOI, 27 Ianuarie – localitățile Dej, Jibou, Popești, Corușu, Săliștea Nouă, Badon, Gârceiu, Românași, Poarta Sălajului, Chichișa, Romița

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări de remediere a unor AVARII la reţeaua publică de alimentare cu apă, care necesită intervenție imediată, se ÎNTRERUPE furnizarea apei potabile după cum urmează:

DATA: JOI, 27 IANUARIE 2022

Localitatea: Dej

Zona/Strada/Lista străzilor afectate:

  1. Str. Veseliei, str. Oituz, str. Teilor, str. Fânațelor;

2. Str. Dumbrava Roșie;

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 15:00

Localitățile: Popești, Corușu, Săliștea Nouă

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 16:00

Localitatea: Jibou

Zona/Strada/Lista străzilor afectate:

  1. Str. Constructorului, str. Stadionului (parțial), str. Albinelor, str. Nuferilor (parțial), str. Trandafirilor (parțial), str. Progresului (parțial);

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 15:00

Localitatea: Badon (județul Sălaj)

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 13:00

Localitatea: Gârceiu (județul Sălaj)

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 11:00

Localitățile: Românași, Poarta Sălajului, Chichișa, Romița (județul Sălaj)

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 16:00

Ne cerem scuze pentru situația creată independent de eforturile Companiei de a asigura continuitatea serviciului, neexistând modalități alternative de furnizare a apei.

Apariția unei AVARII pe rețeaua publică de alimentare cu apă nu poate fi prevăzută și este însoțită, de regulă, de întreruperea imediată a furnizării apei.

În consecință, în astfel de situații, anunțarea întreruperii furnizării apei este ulterioară sistării efective a alimentării cu apă. Compania de Apă Someș S.A. face eforturi să anunțe cât mai operativ avariile în scopul înștiințării utilizatorilor asupra zonei afectate și orei estimate pentru reluarea serviciului la parametri normali.

SERVICIUL CLIENȚI

Compania de Apă Someș S.A. modernizează Stația de Epurare din localitatea Apahida

Ieri, 17 Ianuarie 2022, a fost data de începere a contractului ,,Optimizarea funcționării și mărirea capacității Stației de Epurare Ape Uzate din localitatea Apahida, județul Cluj”.

Prezenta investiție presupune optimizarea funcționării și mărirea capacității stației de epurare și amplasarea unui bazin de retenție și omogenizare pentru a controla debitele de apă uzată care vor intra în procesul tehnologic de epurare, folosind terenul actual al SE Apahida.

Pentru realizarea celor solicitate s-a prevăzut dezafectarea totală a liniei vechi și realizarea unei stații noi de epurare ape uzate menajere, în incinta stației de epurare actuale.

Stația de epurare proiectată va funcționa în paralel cu linia recentă. Extinderea stației de epurare va prelua diferența de debit Quz zi max=20,41 l/s și de asemenea va avea în vedere și perspectiva de dezvoltare a localităților deservite de stația de epurare precum și extinderea viitoare a rețelei de canalizare, prin urmare noua linie tehnologică va avea o capacitate de Quz zi med=16,66 l/s, sau 10.000 l.e. (locuitori echivalenți). 

Finanțarea este asigurată din fondul IID al Companiei de Apă Someș S.A., constituit din redevența și impozitul pe profit ale Consiliului Județean Cluj.

Valoarea totală a lucrărilor este de 21.298.484 lei cu TVA, acestea urmând să contribuie la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someș S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță a alimentării cu apă.

Biroul Relații Publice și Mass-media

Anunț privind întreruperea furnizării apei în vederea efectuării unor lucrări programate în data de 27 Ianuarie în municipiul Cluj-Napoca

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de întreținere la reţeaua publică de alimentare cu apă, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

JOI, 27 IANUARIE 2022

Localitatea: Cluj-Napoca

Zona/Strada/Lista străzilor afectate:

  1. Str. Soporului între str. Soporului numărul 2 și str. Mentenanței; str. Georg Friedrich Hegel; str. Smaranda Brăescu; Aleea Anemonelor;

Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În cazul întreruperilor datorate unor lucrăriPROGRAMATE, clienții din zonele afectate sunt anunțați cu cel puțin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook și anunț în mass-media. În cazul clienților care au furnizat un număr de telefon mobil, se transmite o notificare prin SMS.

Recomandăm insistent tuturor clienților și utilizatorilor să transmită pe email cassa@casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a Companiei pentru a fi notificați prin SMS în cazul întreruperilor programate ale alimentării cu apă. Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Kit de înscriere la Concursul “Apa Pe Care O Vrem” 2022

Cerere de propuneri

Formular înregistrare

Compania de Apă Someș S.A. lansează ediția a treia a Concursului Internațional De Premii Pentru Tineret

În data de 10 ianuarie 2022 Compania de Apă Someș S.A. cu sprijinul Consiliului Județean Cluj lansează oficial ediția 2022 la nivel regional  a “Concursului Internațional De Premii Pentru Tineret – Apa Pe Care O Vrem”, organizat la nivel internațional de către  Reţeaua Globală a Muzeelor de Apă (WAMU-NET).

După finalizarea cu succes a primelor două ediții ale concursului din 2020 și 2021, ediția din 2022 va avea ca scop explorarea moștenirilor noastre cu multiple fațete ale apei (atât naturale, cât și culturale, tangibile și intangibile) din perspectiva tinerilor pentru a construi un viitor mai durabil.

Compania de Apă Someș S.A. organizează acest concurs la nivel regional în cadrul Programului educațional pe probleme de protecția surselor de apă și a mediului, având ”cartierul general” la Muzeul Apei ”Leonida Truță”,  în scopul încurajării creației artistice a copiilor și tinerilor în vederea educării și conștientizării la nivel global a valorilor fundamentale ale moștenirii apei pentru un viitor mai durabil.

Ediția regională a concursului va implica și în acest an copii și tineri cu vârste cuprinse între 6-12 și 13-18 ani și se va derula în perioada ianuarie-aprilie 2022.

Compania de Apă Someş S.A. va asigura jurizarea candidaturilor naționale și va selecta maxim 6 creații artistice care vor fi transmise Rețelei Globale a Muzeelor pentru jurizarea finală a tuturor candidaturilor depuse de fiecare Muzeu al Apei, membru WAMU-NET care s-a înscris în această inițiativă și care va desemna câștigătorii finali la nivel internațional.

Termenul limită pentru înscrierea tuturor lucrărilor va fi 1 aprilie 2022. Kit-ul de concurs care conține Cererea de propuneri și Formularul de înregistrare vor putea fi descărcate începând cu data de 15 ianuarie 2022 de pe pagina de web a Companiei de Apă Someș S.A. – www.casomes.ro

Biroul Relații Publice și mass-media

Anunț public-privind emiterea deciziei etapei de încadrare revizuite

Compania de Apă Someş S.A.,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru modificările aduse proiectului ,, Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014 – 2020’’, propuse a se realiza pe teritoriul administrativ al judeţului Sălaj.

Decizia autoritaţii de mediu, precum şi informatiile relevante pentru luarea  deciziei pot fi consultate pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului www.anpm.ro  accesând domeniul Reglementări / Acordul de mediu / Drafturi acte  de reglementare.

Observatiile / contestaţiile publicului se primesc la Agenţia Natională pentru Protecţia Mediului prin postă la adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, Sector 6, Bucuresti / în format electronic pe adresa de e-mail: office@anpm.ro  / prin fax la nr. 0212071103, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritaţii competente pentru protectia mediului.

Biroul Relații Publice și mass-media

Noi reguli de acces la Compania de Apă Someș S.A.

Conform celor mai recente prevederi legale, începând cu data de 25 Octombrie 2021, accesul persoanelor în incinta sediilor Companiei de Apă Someș S.A. din județele Cluj și Sălaj, nu mai este permis celor nevaccinați, fără test recent (RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 ore) sau persoanelor care nu prezintă dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării cu virusul SARS-COV-2.

În acest context, Compania de Apă Someș recomandă tuturor utilizatorilor să evite pe cât posibil deplasările la sediile și punctele de lucru ale societății din județele Cluj și Sălaj.

În această perioadă vă recomandăm să apelați la metodele online de relaționare: Platforma MyCAS disponibilă pe pagina de web www.casomes și la Call Center la numărul de telefon: 0374-34.00.00.

Vă amintim că platforma MyCAS (și aplicația similară pentru dispozitivele iOS/Android) face posibilă vizualizarea și plata online, în siguranță, a facturilor, depunerea documentațiilor și obținerea avizelor, contractelor, respectiv a recepțiilor tehnice.

Puteți de asemenea transmite online sesizări, fie de pe pagina web a Companiei (www.casomes), fie din contul personal MyCAS.

Serviciul de Call Center, disponibil temporar doar pentru clienții din Cluj-Napoca, Huedin și localitățile arondate, în intervalul orar Luni-Joi între orele 7:30-16:00, Vineri între orele: 7:30-13:30, vă stă la dispoziție pentru orice probleme care vizează relația contractuală, pentru a ușura accesul la informații fără a mai fi nevoie de prezența fizică la sediile societății.

De asemenea, utilizatorii au la dispoziție și alte metode de plată online: internet banking, direct debit, PayPal, Un-doi centrul de plăți, ș.a.m.d.

Utilizatorii nevaccinați care au depus documentații personal (nu online), programați pentru semnare de contract sau proces verbal de recepție, pot împuternici o persoană vaccinată (testată, trecută prin boală) pentru îndeplinirea formalităților.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A

ANUNŢ PUBLIC

Privind depunerea notificării privind modificările aduse proiectului

“Proiect regional de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

Compania de Apă Someş S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, jud. Cluj,  anunță publicul interesat asupra depunerii notificării privind modificările aduse proiectului “Proiect regional de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, titular Compania de Apă Someș S.A.

Informațiile privind memoriul de prezentare revizuit pot fi consultate pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului www.anpm.ro accesând domeniul Reglementări/Acordul de mediu/Documentații procedura EIA și EA.Observațiile publicului se primesc zilnic prin poștă la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului din București, Splaiul Independenței nr. 294, Sector 6, prin fax la nr. 021 2071103  și online la următoarea adresă de e-mail: office@anpm.ro.

Biroul Relații Publice și mass-media

Arhivă anunțuri întreruperi apă

Intreruperi apa remediere avarii 26 Ianuarie 2022 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 26 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 25 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 23 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 22 Ianuarie 2022 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 22 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 21 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 20 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 19 Ianuarie 2022

Întreruperi apă lucrari programate 21, 27 Ianuarie 2022

Întreruperi apă lucrari programate 19, 21 Ianuarie 2022

intreupere apa avarii retea electrica 18 Ianuarie2022

Intreruperi apa remediere avarii 18 Ianuarie 2022

Întreruperi apă lucrari programate 19 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 17 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 17 Ianuarie 2022 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 14 Ianuarie 2022 2

Intreruperi apa remediere avarii 14 Ianuarie 2022 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 14 Ianuarie 2022

apa remediere avarii 13 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 12 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 11 Ianuarie 2022

Întreruperi apă lucrari programate 13 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 10 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 9 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 8 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 7 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 6 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 5 Ianuarie 2022 3

Intreruperi apa remediere avarii 4 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 1 Ianuarie 2022

Întreruperi apă lucrari programate 5 Ianuarie 2022

Intreruperi apa remediere avarii 31 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 30 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 28 Decembrie 2021

Intreupere apa avarii retea electrica 21 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 21 Decembrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 21 Decembrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 21 Decembrie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 21 Decembrie 2021 – 4

Intreruperi apa remediere avarii 21 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 16 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 15 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 14 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 14 Decembrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 13 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 10 Decembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 9, 10, 14 Decembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 9 Decembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 9, 14 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 Decembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 9 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 7 Decembrie 2021

Anunt presiune scazuta apa programata 8 Decembrie 2021

Întreupere apa programata lucrari retea electrica presiune scăzută 15 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 4 Decembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 3, 6 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 3 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 2 Decembrie 2021 – 4

Intreruperi apa remediere avarii 2 Decembrie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 2 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 2 Decembrie 2021 – 2

Întreruperi apă lucrari programate 2, 3, 6 Decembrie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 1 Decembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 29 Noiembrie, 2, 3, 6 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Noiembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 29 Noiembrie, 2, 6 Decembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Noiembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 24, 25 Nov., 2 Dec. 2021

Intreruperi apa remediere avarii 25 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 24 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 23 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 22 Noiembrie 2021 3

Intreruperi apa remediere avarii 22 Noiembrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 22 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Noiembrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 20 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 19 Noiembrie 2021 – 2

Întreruperi apă lucrari programate 18, 19, 24, 25 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 18 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 Noiembrie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 17 Noiembrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 17 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 15 Noiembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 15, 16, 18 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 12 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 11 Noiembrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 11 Noiembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 11, 12 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 10 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 Noiembrie 2021 3

Intreruperi apa remediere avarii 9 Noiembrie 2021 2

Întreruperi apă lucrari programate 9, 10, 11 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 Noiembrie 2021

Presiune scazuta 7 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 7 Noiembrie 2021

intreupere apa avarii retea electrica 6 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 5 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 4 Noiembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 3, 4, 9, 10, 11 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 3 Noiembrie 2021 – 2

Întreupere apa programata lucrari retea electrica 5 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 3 Noiembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 3, 4, 9 Noiembrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 2 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 1 Noiembrie 2021 – 3

Întreruperi apă lucrari programate 3, 4, 9 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 1 Noiembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 3, 9 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 31 Octombrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 3 Noiembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 28 Octombrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 28 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 27 Octombrie 2021

Apa cu intermitente Valeni și Finciu

Întreruperi apă lucrari programate 28 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 25 Octombrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 25 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 22 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 21 Octombrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 21, 22, 25, 26, 28 Octombrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 19, 21, 22 Octombrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 19 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 18 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 15 Octombrie 2021 – 2

Întreruperi apă lucrari programate 19, 21, 22 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 15 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 14 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 13 Octombrie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 13 Octombrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 13 Octombrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 19 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 12 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 11 Octombrie 2021 – 4

Intreruperi apa remediere avarii 11 Octombrie 2021 – 3

Anunt presiune scazuta apa programata 12 octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 11 Octombrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 13 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 7 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 4 Octombrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 4 Octombrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 5, 6 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 1 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 30 Septembrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 30 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Septembrie 2021 2

Întreruperi apă lucrari programate 30 Septembrie – 6 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 28 Septembrie 2021

Întreupere apa programata lucrari retea electrica 5 Octombrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 27 Septembrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 27 Septembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 28, 30 Septembrie 2021

Anunt presiune scazuta apa programata 30 sept 2021

Intreruperi apa remediere avarii 24 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 23 Septembrie 2021

Anunt presiune scazuta apa programata 28 sept 2021

Întreruperi apă lucrari programate 23, 28 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 22 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 21 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Septembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 20, 21, 23, 28 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 16 Septembrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 16 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 13 Septembrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 13 Septembrie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 10 Septembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 9, 13, 20 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 7 Septembrie 2021 – 2

Întreruperi apă lucrari programate 9 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 7 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Septembrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 6 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 4 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 3 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 2 Septembrie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 2 Septembrie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 2 Septembrie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 1, 2 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 1 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 31 August 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 31 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 30 August 2021

Presiune scazuta 30 August 2021

Întreruperi apă lucrari programate 30, 31 August, 1 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 27 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 August 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 26 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 25 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 24 August 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 24 August 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 24 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 23 August 2021 – 5

Intreruperi apa remediere avarii 23 August 2021 – 4

Intreruperi apa remediere avarii 23 August 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 23 August 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 23 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 22 August 2021

Presiune scazuta 22 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 August 2021

Întreruperi apă lucrari programate 26, 27, 31 August, 1 Septembrie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 August 2021

Întreruperi apă lucrari programate 26 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 19 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 18 August 2021 – 2

Lipsa apa sursa Dangau Mare, Dangau Mic, Balcesti 18 august 2021

Apa cu intermitente Galgau, Fodora, Dobrocina, Barsau Mare – 18 august

Intreruperi apa remediere avarii 18 August 2021

Presiune scazuta 18 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 August 2021 3

Intreruperi apa remediere avarii 17 August 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 17 August 2021

Presiune scazuta 17-18 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 16 August 2021 – 3

Intrerupere apa Galgau, Fodora, Dobrocina, Barsau Mare – 16 August

Intreruperi apa remediere avarii 16 August 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 16 August 2021

Presiune scazuta 16 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 13 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 12 August 2021 rural

Intreruperi apa remediere avarii 11 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 10 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 August 2021 2

Întreruperi apă lucrari programate 11 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 5 August 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 5 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 4 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 3 August 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 3 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 2 August 2021 4

Avarie electrica Sacalaia 2 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 2 August 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 2 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 30 Iulie 2021 3

Intreruperi apa remediere avarii 30 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 30 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 29 Iulie 2021 Zalau

Intreruperi apa remediere avarii 29 Iulie 2021

Furnizare apa la program Camar, Carastelec – lipsa apa sursa 28 Iulie 2021

Intreupere apa avarii retea electrica 28 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 3, 5, 9, 10 August 2021

Intreruperi apa remediere avarii 28 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 27 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 27 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021 – 5

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021 – 4

Intrerupere apa Galgau, Fodora, Dobrocina, Barsau Mare – lipsa apa sursa 26 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021 – 2

Întreupere apa programata lucrari retea electrica 28 Iulie 2021

Presiune scazuta 26 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Iulie 2021

Intreupere apa avarii retea electrica 24 Iulie 2021

Anunt remediere avarie fara intrerupere Salaj 23 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 22 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 22 Iulie 2021

Presiune scazuta 22 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 21 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 21 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 19 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 19 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 18 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 16 Iulie 2021

Anunt intrerupere apa avarie aductiune Varsolt-Zalau

Anunt intrerupere apa Zalau 15 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 14 Iulie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 14 Iulie 2021 – 2

Întreruperi apă lucrari programate 14, 15 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 14 Iulie 2021

Anunt intrerupere apa Zalau 14 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 13 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 13, 14, 15 Iulie

INTRERUPERE APA COMUNELE HERECLEAN, BOCSA

INTRERUPERE APA IACOBENI

Întreruperi apă lucrari programate 12, 13 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 12 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 10 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 9 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 Iulie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 8 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 8 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 8, 12 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 7 Iulie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 7 Iulie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 7 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 5 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 6, 7, 8 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 2 Iulie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 1 Iulie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 30 Iunie, 1, 8 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 30 Iunie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Iunie 2021

INTRERUPERE APA GALGAU ETC..

Întreruperi apă lucrari programate 29, 30 Iunie, 1 Iulie

Intreruperi apa remediere avarii 28 Iunie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 27 Iunie 2021

Presiune scazuta Dej Somcutu Mic 26 Iunie

Presiune scazuta Dej 26 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 26 Iunie 2021

presiune scazuta Dej 25 iunie 2021

INTRERUPERE APA CASEIU 25 iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 25 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 25, 29, 30 Iunie, 1 Iulie

Întreruperi apă remediere avarii 24 Iunie 2021 – 2

Intreupere apa avarii retea electrica 24 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 24 Iunie 2021

Anunt furnizare apa cu presiune scazuta 23 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 23-24-25 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 23 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 22 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 22-23-24 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 19 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 18 Iunie 2021

Întreupere apa programata lucrari retea electrica 24 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 16-17-22-23-24 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 17 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 16 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 16-17-22-23-24 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 15 Iunie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 15 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 14 Iunie 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 14 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii – 13 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii – 12 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 12 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 11-15-16-17-22 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 11 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 10 Iunie 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 10 Iunie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 10 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 9 Iunie 2021 -3

Întreruperi apă remediere avarii 9 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 8 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 7-8-9-10 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 7 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 4 Iunie 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 4 Iunie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 4-7-8-9-10 Iunie

Întreruperi apă remediere avarii 3 Iunie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 3 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 2 Iunie 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 2 Iunie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 2 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 31 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 28 Mai 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 28 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 27 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 2, 3 Iunie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 26 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 25 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 25-26-27 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 24 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 24 Mai 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 24 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 23, 25-26-27 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 21 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 19 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 18 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 18 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 18-19-20-25-26-27 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 17 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 14 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 13 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 12 Mai 2021 2

Întreruperi apă remediere avarii 12 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 11 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 11-12-13-14-17-20 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 11 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 10 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 10 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 7 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 11-12-13-14 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 6 Mai 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 6 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 6 Mai 2021

Presiune redusa apa programata lucrari retea electrica 13 Mai 2021

Întreruperi apă lucrari programate 5-6, 11-12 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 5 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 4 Mai 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 4 Mai 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 4 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 1 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 30 Aprilie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 30 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 29 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 28 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 5-6 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 27 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 26 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 23-26 Aprilie, 5 Mai 2021

Întreruperi apă remediere avarii 23 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 22 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 20-21-22-23 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 22-23-26 Aprilie 2021

Întreupere functionare canalizare – programata lucrari retea electrica 23 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 20 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 19 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 19-20-21-22 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 16 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 15 Aprilie 2021 – 2

Întreruperi apă remediere avarii 15 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 14 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 13 Aprilie 2021 – 3

Întreruperi apă remediere avarii 13 Aprilie 2021 – 2

Întreruperi apă lucrari programate 19-20-21-22 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 13 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 12 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 11 Aprilie 2021

Întrerupere apa programata lucrari retea electrica 12-13 Aprilie 2021

Întreruperi apă remediere avarii 9 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 8 Aprilie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 8 Aprilie 2021

Întreruperi apă lucrari programate 13-14-15 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 7 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 6 Aprilie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 5 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 3 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 2 Aprilie 2021 2

Intreruperi apa remediere avarii 2 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 1 Aprilie 2021 3

Intreruperi apa remediere avarii 1 Aprilie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 31 Martie, 1-2 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 31 Martie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 6, 7, 8 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 30 Martie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 30 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 29 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 26 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 25 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 25 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 24 Martie 2021 – 3

Intreruperi apa remediere avarii 24 Martie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 24 Martie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 30-31 Martie, 1 Aprilie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 23 Martie 2021

Intrerupere apa programata 23, 24, 25 martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 22 Martie 2021 -2

Intreruperi apa remediere avarii 22 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 20 Martie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 19 Martie 2021

Furnizare apa cu presiune scazuta 24 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 18 Martie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 23-24 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 17 Martie 2021

Furnizare apa cu presiune scazuta 17 Martie 2021

Intreupere apa avarii retea electrica 16 martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 16 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 15 Martie 2021

Intreruperi apa lucrari programate 17 – 18 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 13 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 12 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 11 Martie 2021 – 2

Intreruperi apa remediere avarii 11 Martie 2021

Programata lucrari retea electrica Dej 13 Martie 2021

Intreruperi apa remediere avarii 10 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Martie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Martie 2021

Anunt intreruperi apa programate 9 Martie Cluj

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Martie 2021 3

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Martie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 5 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Martie 2021 2

Anunt intreruperi apa programate 9 Martie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 Martie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Martie 2021 – 3

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Martie 2021 2

Anunt intreruperi apa programate 4 Martie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 1 Martie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 1 Martie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 28 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Februarie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Februarie 2021

Anunt program furnizare apa cu intermitenta Dangau, Balcesti

Anunt intreruperi apa remediere avarii 25 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 24 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa programate 24 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 23 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 22 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 19 Februarie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 19 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 Februarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 16 Februarie 2021-2

Anunt intreruperi apa programate 23 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 16 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 15 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 14 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 12 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 11 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Februarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Februarie 2021 2

Anunt intreruperi apa programate 11 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 6 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii electrica 5 Februarie

Anunt intreruperi apa programate 9 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Februarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2-3 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 1 Februarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 30 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 29 Ianuarie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 29 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa programate 1 Februarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 28 Ianuarie 2021

Anunt lucrari retea canalizare Floresti 28 ian

Anunt intreruperi apa remediere avarii 27 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Ianuarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa programate 27, 28 Ianuarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 26 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 25 Ianuarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 25 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 24 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 22-23 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa programate 28 Ianuarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 22 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 Ianuarie 2021 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 Ianuarie 2021 -3

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 Ianuarie 2021 -2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 19 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 15 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 14 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 13 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 12 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 11 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 5 Ianuarie 2021 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 5 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa programate 6 Ianuarie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Ianuarie 2021

Anunt intreruperi apa remediere avarii 31 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 30 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 23 Decembrie 2020 

Anunt intreruperi apa remediere avarii 2 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 3 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 4 Decembrie Dej

Anunt intreruperi apa programate 8 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 4 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 7 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 9 – 11 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 8 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 9 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 17 Decembrie A

nunt intreruperi apa programate 15, 17 Decembrie 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 15 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 15 – 17 Decembrie

Anunt intreruperi apa programate 14 -15 – 17 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 14 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 13 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 11, 14, 15 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Decembrie 2020 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 10 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 16 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 Decembrie 2020 – 2

Anunt intreruperi apa remediere avarii 17 Decembrie 2020 – 3

Anunt intreruperi apa remediere avarii 18 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 20 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 21 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa programate 23 Decembrie

Anunt intreruperi apa remediere avarii 22 Decembrie 2020

Anunt intreruperi apa remediere avarii 23 Decembrie 2020