Arhiva Noutati

Întreruperi apă remediere avarii, VINERI, 24 Ianuarie – Cluj-Napoca

BULETIN INFORMATIV

Urmare a unei avarii înregistrate la dispeceratul Companiei de Apă Someș S.A.,în data de 24.01.2020 care necesită intervenție imediată în vederea remedierii și pentru care nu se pot oferi variante alternative de alimentare cu apă, se va întrerupe furnizarea apei potabile / se va furniza apă cu presiune scazută după cum urmează:

Localitatea:CLUJ-NAPOCA

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Emil Racoviță nr. 1-40;

Ora estimată pentru reluarea serviciului: 04:00 AM

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totusi eforturi de a anunta întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (in timpul zilelor lucratoare), pe pagina web a societatii www.casomes.ro si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgentă și/sau amploare deosebite, cand avaria este semnalata dupa intreruperea furnizarii apei, sau cand se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

Serviciul Clienți

Întreruperi apă remediere avarii, JOI, 23 Ianuarie – Cluj-Napoca

BULETIN INFORMATIV

            În vederea efectuării unor lucrări de remediere avarii si reabilitare a reţelei de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

JOI, 23 IANUARIE 2020

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Contantin Brâncuși între nr. 192 și nr. 202

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 19:00;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care sa le acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Furnizare apă cu intermitență Dângăul Mare, Dângăul Mic, Bălcești

Compania de Apa Somes S.A. aduce la cunoștința clienților că, datorită lipsei precipitațiilor și a temperaturilor scăzute, debitul la sursa care alimentează cu apă localitățile Dângăul Mare, Dângăul Mic și Bălcești a scăzut foarte mult, motiv pentru, în unele zone, alimentarea cu apă se va realiza cu intermitențe.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.Anunț amplasare stație clorinare

COMPANIA DE APA SOMES S.A., anunță  publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amplasare stație de clorinare a apei si branșamente utilități”, propus a fi amplasat in localitateaHășdate, extravilan, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str. Dorobanților nr. 99 si la sediul SC COMPANIA DE APA SOMES SA Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr. 79, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00-14:00 si vineri intre orele 9:00-12:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.

Anunț furnizare apă cu program Valea Leșului, Preluci

Compania de Apa Somes S.A., Sucursala Zalău aduce la cunoștința clienților că, datorită lipsei precipitațiilor, debitul la cele două puțuri de captare aferente sistemului de alimentare cu apă care deservește localitățile Preluci și Valea Leșului a scăzut foarte mult, motiv pentru care se impune furnizarea apei după program, astfel:

Începând cu data de 03.01.2020, în localitățile Valea Leșului și Preluci se va furniza apă alternativ, o zi în localitatea Valea Leșului și o zi în localitatea Preluci .

Programul de furnizare a apei a început  cu localitatea Valea Leșului.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.

Comunicat de presă

Compania de Apă SOMEŞ primeşte încă un prestigios premiu internaţional pentru Calitate

          Luni 9 Decembrie 2019 la Viena, Societatea Europeană pentru Cercetare în Calitate (ESQR – European Society for Quality Research) a decernat Companiei de Apă SOMEŞ S.A. prestigiosul Premiu Internaţional Diamant pentru Excelenţă în Calitate 2019 în cadrul unei gale la care au participat 41 de companii din 34 de tări ale lumii.

          Premiul a fost primit de directorul general al Companiei de Apă Someş S.A, dr.ing. Călin Vasile Neamţu, care în discursul său de mulţumire a spus că este onorat să îl primească în numele întregului personal al Companiei, fără de al cărui efort această distincţie nu ar fi fost posibilă.

           ESQR (Societatea Europeană pentru Cercetare în Calitate) este o organizaţie europeană, cu sediul central în Lausanne, Elveţia având ca și obiectiv recunoaşterea organizaţiilor, companiilor, administraţiilor publice şi persoanelor individuale cu eforturi deosebite de dezvoltare şi execelenţă generală, care sunt cele mai angajate în progresul economic, atât pentru ei cât şi pentru comunităţi în ansamblu. Procesul de nominalizare este bazat pe un sondaj complex și recomandărilor partenerilor ESQR, cât și pe baza datelor colectate de la organisme de certificare naționale și internaționale, asociații regionale și naționale, congrese, forumuri, industria media, expoziţii şi târguri, luându-se în considerare, printre altele, poziţia sustenabilă puternică pe piaţa naţională de profil, anvergura companiei şi evaluarea internaţională, tehnicile moderne de management, reputaţia societăţii etc.

Biroul Relaţii Publice şi Mass Media

Comunicat de presă – Concursul Internațional de Premii pentru Tineret ”Apa Pe Care O Vrem”

Compania de Apa Somes lanseaza Concursul International de Premii
pentru Tineret

In perioada 11 Noiembrie-22 Aprilie 2020, Compania de Apa Somes S.A. lanseaza prin intermediul Muzeului Apei „Leonida Truta” editia locala a Concursului International de Premii pentru Tineret, Apa Pe Care O Vrem – The Water We Want, organizat de catre Reteaua Globala a Muzeelor de Apa (The Global Network of Water Museums, WAMU-NET).

            Muzeul Apei “Leonida Truta” apartinand Companiei de Apa SOMES S.A. este co-initiator si membru fondator al Retelei Globale a Muzeelor de Apa (WAMU-NET), reunind azi 60 de Muzee ale Apei din toata lumea sub egida UNESCO. Reteaua Globala a Muzeelor de Apa organizeaza lansarea primei editii a Concursului International de Premii pentru Tineret 2020, destinat sa creasca vizibilitatea la nivel international a mostenirii comune asupra Apei, pentru un viitor mai sustenabil.

Fiecare Muzeu al Apei membru al WAMU-NET care participa la Concurs organizeaza la nivel local o etapa de selectie a trei categorii de creatii artistice – foto, desen si video – din grupele de varsta 6-12 ani si 13-18 ani.

Compania de Apa Somes S.A. prin  Muzeul Apei propriu organizeaza in perioada 11 noiembrie-15 martie etapa de selectie a sase finalisti, cate unul pentru fiecare categorie de creatie artistica, respectiv fiecare categorie de varsta. Dintre finalistii alesi de fiecare Muzeu al Apei participant la nivel international, WAMU-NET va selecta cei sase castigatori finali carora li ve vor acorda premii dintr-un fond total de 2000 euro precum si cate un prestigios Certificat de participare semnat de catre Directorul Programului Hidrologic International al UNESCO, de Presedintele Retelei Globale a Muzeelor de Apa WAMU-NET si de Directorul General al Companiei de Apa Somes S.A.

Detalii si kit-ul Concursului sunt disponibile mai jos:

Cerere de propuneri

Formular de înregistrare

Mass-Media WAMU

Politica de confidențialitate

Aviz ISJ Cluj

Anunt aprobare suplimentara

Biroul Relatii Publice si Mass-Media

Comunicat de presa Proiectul de investitii de 355 milioane euro al Companiei de Apa Somes SA aprobat de Comisia Europeana

5 Septembrie 2019

 Proiectul de investitii de 355 milioane euro al Companiei de Apa Somes SA aprobat de Comisia Europeana

            In data de 30 August 2019 Comisia Europeana a emis Decizia de punere in aplicare a Comisiei de aprobare a contributiei financiare la proiectul major Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” selectat in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare in regiunea Nord Vest in Romania, care va fi derulat de Compania de Apa Somes S.A. pana in anul 2023.

Conform aprobarii Comisiei Europene, costul eligibil total pentru proiectul major este stabilit la suma de 324.457.570 EUR

Din valoarea eligibilă a proiectului, 77,18% este contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune, 13% este contribuția de la Bugetul de Stat, 2% este contribuția autorităţilor locale din aria proiectului iar 7,82% va fi asumat de Compania de Apa Somes SA prin credit bancar. Data de finalizare a investiției este 31.12.2023.

            Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

            Modernizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite din județele Cluj si Sălaj, la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță și în regim continuu, reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, reducerea costurilor prin eficientizarea operării si eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Biroul Relatii Publice si Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Comunicat de presa runda de intalniri cu autoritatile nationale si operatorii care acceseaza POIM

Cluj-Napoca, 4 Septembrie 2019

Compania de Apa SOMES a gazduit o noua runda de intalniri cu autoritatile nationale si operatorii care acceseaza POIM

Miercuri 4 Septembrie a.c. Compania de Apa Somes SA a gazduit la Cluj-Napoca o noua runda de intalniri intre reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene (MFE), respectiv ai Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul MFE si reprezentantii Companiilor de apa din Regiunea de NV –  Cluj-Salaj, Oradea, Maramures, Turda, Satu Mare, Bistrita Nasaud – care in perioada urmatoare vor implementa investitii de modernizare si extindere a infrastructurii de apa-canal in cadrul POIM – Programul Operational Infrastructura Mare.

La intalnirea gazduita de domnul dr.ing Calin Vasile Neamtu, Director general al Companiei de Apa Somes SA au participat dl. Cezar Caleap Secretar de stat in cadrul MFE, Cătălin Balan Director general DGPEIM, Bogdan Teodorovici Director, Directia Autorizare Proiecte, Andrei Chivu Director, Directia Monitorizare Proiecte si Cătălin Gorgan Director, DRI Cluj-Napoca si directori respectiv reprezentanti ai Unitatilor de Implementare a Proiectelor din cadrul operatorilor invitati.

În cadrul acestei întâlniri, au fost analizate stadiul proiectelor de extindere și modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată, precum și dificultățile cu care se confruntă operatorii în ceea ce privește elaborarea aplicațiilor de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii și măsurile de urgentare a demersurilor privind aprobarea acestora. De asemenea, s-au discutat problemele generate de modificările legislative cu care se confruntă antreprenorii si beneficiarii proiectelor finanțate prin POIM 2014-2020, care pot conduce la blocaje majore în implementarea proiectelor și s-a încercat identificarea unor soluții în vederea sprijinirii acestora.

Reamintim faptul ca Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) este cel mai mare program operațional al României și al doilea ca mărime, din Uniunea Europeană. El asigură finanțarea principalelor priorități de dezvoltare ale României în acord cu angajamentele asumate în Acordul de Parteneriat și cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, care va fi derulat deCompania de Apă Someş S.A. este in valoare de 355,6 Milioane Euro si vizeaza modernizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare care va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite din județele Cluj si Sălaj, la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță și în regim continuu, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării si eliminarea vulnerabilităților prezente, ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Biroul Relatii Publice si Mass-Media

Politica de utilizare a cookie-urilor

Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-discul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile COMPANIEI DE APĂ SOMEȘ S.A. pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada stabilita in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:
• Cookie-uri de performanta a site-ului
• Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
• Cookie-uri pentru geotargetting
• Cookie-uri de inregistrare
• Cookie-uri pentru publicitate
• Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Astfel de date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Stergerea Cookie-urilor

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-urile sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.
Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookie-urilor:
• Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
• Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
• Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
• Instalati-va si actualizati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.
Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat.
Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.
Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari


Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile

Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/
Putem actualiza aceasta Politica de Cookie, in timp si va vom notifica cu privire la orice modificare, prin afisarea noii variante pe website-ul nostru. Va rugam sa consultati periodic aceasta Politica de Cookie pentru orice modificari.