Arhiva Noutati

Întreruperi apă MIERCURI, 16 Ianuarie – Cluj-Napoca

BULETIN INFORMATIV

            În vederea efectuării unor lucrări de reparații la rețeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

MIERCURI, 16 IANUARIE 2019

Între orele 09:00-13:00

 1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Viilor între str. Louis Pasteur și str. Observatorului;

Între orele 09:00-15:00

 1. Localitatea Cluj-Napoca: B-dul Nicolae Titulescu între str. Septimiu Albini și str. Valeriu Braniște;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunță de regulă întreruperea furnizării serviciului în fiecare dimineață la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă și/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

Serviciul Comunicare și Clienți

Comunicat semnare Contract finanțare POIM

Comunicat semnare contract finantare

Anunt selectie director comercial

 

 

Anunt privind selectia candidatilor in vederea ocuparii functiei de

Director Comercial la Compania de Apa Somes S.A.

 

Compania de Apa Somes S.A. anunta demararea procedurii de selectie a candidatilor in vederea ocuparii functiei de Director Comercial la Compania de Apa Somes S.A.

Procedura de selectie si recrutare se va desfasura la sediul Companiei de Apa Somes S.A, din Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr.79, in perioada 04.12.2018 – 15.02.2019.

 1. ETAPELE PROCESULUI DE RECRUTARE SI SELECTIE

 

 1. Depunerea dosarelor la Registratura Companiei de Apa Somes S.A.;
 2. Evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si a eligibilitatii candidatilor;
 3. Selectia candidatilor pentru lista scurta si comunicarea rezultatelor;
 4. Sustinerea interviului de selectie finala la o data si o ora ce vor fi comunicate ulterior fiecarui candidat;
 5. Comunicarea catre candidati a rezultatelor selectiei finale.

 

 1. CRITERII DE RECRUTARE SI SELECTIE

Criterii obligatorii:

 1. Cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. Sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii 3 ani in stare de litigiu sau in situatie de conflict ori incompatibilitate cu societatea Compania de Apa Somes S.A.;

3.Sa nu aiba inregistrate in cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de Director Comercial;

 1. Studii superioare de lunga durata in domeniul economic, juridic sau tehnic;
 2. Experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor societati din domeniul serviciilor de utilitate publica, ori societati din domeniul privat, profitabile;
 3. Minim 7 ani de experienta in functii de conducere, din care minim 6 ani experienta in functii de conducere in domeniul comercial;
 4. Experienta profesionala in functii de conducere de minim 2 ani in companii cu unu numar de cel putin 150 angajati;
 5. Cunostinte generale a unei limbi de circulatie internationala (engleza, germana, franceza);

 

Criterii specifice care constituie avantaje:

 

 1. Cunostinte de guvernanta corporativa (legislatia);
 2. Experienta in relationarea cu organizatii internationale;
 3. Viziune strategica demonstrata;
 4. Integritate, etica, profesionalism.

 

III. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

In acest sens candidatii pentru functia de DIRECTOR COMERCIAL la  Compania de Apa Somes S.A, isi vor depune pana la data 03.01.2019 orele 16:00 la Registratura instituției, cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr.79, dosarul de candidatură cu următoarele documente:

 

– opis documente;

– cererea de inscriere (formularul nr.1) ;

– scrisoare de intentie;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii;

– curriculum vitae (format european);

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, ale altor documente care sa certifice efectuarea altor specializari, certificate conform cu originalul;

– copia carnetului de muncă, certificate conform cu originalul, sau extras din Revisal, sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor vizata de catre Inspectoratul Teritorial de Munca;

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

– cazier judiciar;

– cazier fiscal;

– declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu a suferit o condamnare pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare (formularul nr.2);

– declaratie pe proprie raspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul realizarii procedurii de recrutare si selectie, precum si acordul de a permite comisiei verificarea informatiilor furnizate (formularul nr.2);

– formulare, vezi aici

 

CV-ul si formularele vor fi trimise si la adresa de email concurscassa@gmail.com

 

Documentele solicitate sunt obligatorii, lipsa unei piese de la dosar duce la eliminarea candidatului.

 

 1. EVALUAREA ȘI SELECȚIA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Etapa 1: Selectia candidatilor pentru lista scurta

 • indeplinirea cerintelor minime;
 • competente specifice sectorului;
 • competente de guvernanta corporativa;
 • existenta cerintelor specifice care constituie un avantaj.

 

Vor fi contactati si invitati la interviuri doar candidatii considerati eligibili conform criteriilor de selectie. Candidatilor selectati li se comunica de catre comisia de selectie, faptul ca in termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie sa depuna in scris declaratia de intentie intocmita in baza elementelor din Scrisoarea de asteptari si a informatiilor publice legate de activitatea societatii, prin care candidatii îsi prezinta viziunea sau programul privind dezvoltarea Companiei de Apa Somes S.A.

 

Etapa 2: Interviu si selectia finala

 • alinierea Declaratiei de intentie la Scrisoarea de asteptari si viziunea candidatului privind dezvoltarea societatii;
 • cunostinte aferente legislatiei din domeniul de activitate al companiei;
 • abilitati de comunicare interpersonala;
 • capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;
 • competentele specifice mentionate in anunt;
 • integritatea si independenta candidatului.

 

 

 1. ALTE INFORMATII

         Dosarele de candidatura cu documentele solicitate prin prezentul anunt vor fi depuse la Registratura Companiei de Apa Somes S.A din Cluj-Napoca, Bdl. 21 Decembrie 1989, nr.79, in perioada 04.12.2018 -03.01.2019 intre orele  0730 – 1600 ( luni – joi ) si 0730 – 1330 ( vineri), in plic inchis si sigilat, sau prin posta cu confirmare de primire la adresa Companiei mentionata mai sus, sau prin email la adresa concurscassa@gmail.com.

Pe plic se va mentiona: „Procedura de recrutare Compania de Apa Somes S.A. / Pozitia pentru care se aplica / Nume si prenume candidat/ A nu se deschide pana la data stabilita pentru evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si a eligibilitatii candidaților”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul : ” Candidatura Compania de Apa Somes S.A.,  Nume _____ Prenume___________”.

 

 Bibliografie:

 • Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Anunt selectie administratori

Anunt selectie administratori Cluj

Formular recrutare

Comunicat majorare prețuri/tarife servicii apă/canal

Com intrare in vigoare PretTarif oct. 2018

Anunț public

 

Anunţ public

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – modificările aduse proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” propuse a fi amplasate în următoarele unităţi administrativ teritoriale (UAT): Cluj-Napoca, Floreşti, Gilău, Huedin, Sâncraiu, Gherla, Apahida, Baciu, Căpuşu Mare, Dej, Căşeiu, Chiuieşti, Cojocna, Feleacu, Bobâlna, Recea Cristur, Sânmartin, Ţaga, Mica, Unguraş – județul Cluj şi Zalău, Şimleul Silvaniei, Bălan, Cehu Silvaniei, Letca, Lozna, Bănişor, Bobota, Ip, Măerişte, Marca, Meseşenii de Jos, Valcău de Jos – județul Sălaj, nu se supun evaluării impactului asupra mediului şi nu se supun evaluării adecvate.

 

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni – joi între orele 8:00 – 16:30 şi vineri între orele 8:00 – 14:00, precum şi pe pagina web  (www.anpm.ro) accesând domeniul Reglementări/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 25.04.2018.

Compania de Apă SOMEŞ S.A.

 

Arhivă anunțuri întreruperi apă

Anunt intreruperi apa 15 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 11 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 10 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 9 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 8 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 7 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 4 ianuarie 2019

Anunt intreruperi apa 27 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 20 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 19 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 18 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 14 decembrie 2018-Cluj-Napoca

Anunt intreruperi apa 13 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 11 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 10 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 7 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 6 decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 5 decembrie 2018 Cluj

Anunt intreruperi apa 4 Decembrie 2018

Anunt intreruperi apa 5 decembrie 2018 rural

Anunt intreruperi apa 3 Decembrie 2018

Intreruperi apa 29 noiembrie 2018

ANUNT INCHIDERE 28-29 Noiembrie – Dej

Anunt intreruperi apa 28 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 27 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 22 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 21 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 20 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 16 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 15 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 14 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 13 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 12 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 9 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 8 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 6 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 5 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 2 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 1-2 noiembrie 2018

Anunt intreruperi apa 30 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 29 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 26 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 24 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 23 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 22, 23 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 19 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 17, 18 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 16 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 15, 16 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 12 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 11 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 10, 11 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 10 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 8 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 5 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 4 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 3, 4 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 2 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 1 octombrie 2018

Anunt intreruperi apa 29 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 28 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 27 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 26 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 25 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 24 septembrie 2018

Intreruperi apa Miercuri, 19 septembrie 2018 – Dej

Intreruperi apa JOI, 20 septembrie 2018

Intreruperi apa MIERCURI, 19 septembrie 2018

Intreruperi apa 18 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 17 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 14 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 13 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 12 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 11 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 10 septembrie 2018

Intreruperi apa 7 septembrie 2018

Intreruperi apa Joi, 6 septembrie 2018 – Dej

Intreruperi apa 5 septembrie 2018

Anunt intreruperi apa 6 sept

Intreruperi apa 4 septembrie 2018

Intreruperi apa VINERI, 31 august 2018

Intreruperi apa 29 august 2018

Intreruperi apa 30 august 2018

Intreruperi apa 29 august 2018

Intreruperi apa 28 august Dej

Intreruperi apa 28 august 2018

Intreruperi apa 27 august 2018

Intreruperi apa 24 august 2018

intreruperi 23 august 2018

Intreruperi apa 23, august DEJ

Intreruperi apa, 22 august 2018 – Dej

Intreruperi apa 22 august 2018

Intreruperi apa 20 august 2018-Dej

Intreruperi apa Marti, 21 august 2018

Intreruperi apa 20 august 2018

Intreruperi apa 17 august 2018- Dej

Intreruperi apa 17 august 2018

Anunt intreruperi 16 august 2018

Intreruperi apa 14 august 2018

Anunt intreruperi apa 13 august 2018

Anunt intreruperi apa 10 august 2018

Anunt intreruperi apa 9 august 2018

Anunt intreruperi apa 8 august 2018

Anunt intreruperi apa 7 August 2018

Anunt intreruperi apa 3 August 2018

Anunt intreruperi apa 2 August 2018

Anunt intreruperi apa 1 aug. 2018

Anunt intreruperi apa 31 iulie, 1 aug. 2018

Anunt intreruperi apa 30 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 27, 30 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 26 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 25 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 23, 25 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 18, 19 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 16 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 17 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 13 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 12 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 11, 12 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 10 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 11 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 9 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 6 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 5, 6 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 4, 5 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 2 iulie 2018

Anunt intreruperi apa 29 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 28 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 27, 28 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 25 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 22 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 26, 27 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 21 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 20, 21 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 19, 20 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 18 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 15 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 14 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 13 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 12, 14 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 11 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 8 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 7, 8, 9 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 6 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 5 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 4, 5 iunie 2018

Anunt intreruperi apa 31 mai 2018

Anunt intreruperi apa 30 mai 2018

Anunt intreruperi apa 29, 31 mai 2018

Anunt intreruperi apa 25 mai 2018

Anunt intreruperi apa 23 mai 2018

Anunt intreruperi apa 22, 23 mai 2018

Anunt intreruperi apa 24 mai 2018

Anunt intreruperi apa 21 mai 2018

Anunt intreruperi apa 18 mai 2018

Anunt intreruperi apa 17 mai 2018 – rural

Anunt intreruperi apa 16 mai 2018

Anunt intreruperi apa 15 mai 2018

Anunt intreruperi apa 16 mai 2018

Anunt intreruperi apa 11 mai 2018

Anunt intreruperi apa 14 mai 2018

Anunt intreruperi apa 9 mai 2018

Anunt intreruperi apa 10, 11 mai 2018

Anunt intreruperi apa 7 mai 2018

Anunt intreruperi apa 8, 9 mai 2018

Anunt intreruperi apa 4, 8 mai 2018

Anunt intreruperi apa 2 mai 2018

Anunt intreruperi apa 3 mai 2018

Anunt intreruperi apa 27 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 26 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 25 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 24 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 23 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 20 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 17 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 13 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 12 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 16 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 11 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 10 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 4 aprilie 2018

Anunt intreruperi apa 29 martie 2018

Anunt intreruperi apa 28, 29 martie 2018

Anunt intreruperi apa 27, 29 martie 2018

Anunt intreruperi apa 26 martie 2018

Anunt intreruperi apa 22 martie 2018

Anunt intreruperi apa 21 martie 2018

Anunt intreruperi apa 20 martie 2018

Anunt intreruperi apa 19 martie 2018

Anunt intreruperi apa 16 martie 2018

Anunt intreruperi apa 15 martie 2018

Anunt intreruperi apa 14 martie 2018

Anunt intreruperi apa 13 martie 2018

Anunt intreruperi apa 12, 13 martie 2018

Anunt intreruperi apa 9 martie 2018

Anunt intreruperi apa 7, 8 martie 2018

Anunt intreruperi apa 6 martie 2018

Anunt intreruperi apa 5 martie 2018

Anunt intreruperi apa 2 martie 2018

Anunt intreruperi apa 28 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 27 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 22 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 21 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 20, 21 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 19, 20, 21 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 16 februarie 2018

Anunt intreruperi apa JOI, 15 Februarie 2018

Anunt intreruperi apa 23.02.2018 – rural

Anunt intreruperi apa 19-20 februarie 2018 – rural

ANUNT INTRERUPERI 14 FEBRUARIE

Anunt intreruperi apa MARTI , 13 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 12 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 2, 5, 7 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 1 februarie 2018

Anunt intreruperi apa 31 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 30, 31 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 31 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 29 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 26 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 25 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 23, 25 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 18 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 17, 18 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 16 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 15 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 12, 15 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 11 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 9,10 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 8-10 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 8-12 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 5 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 10 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 4 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 3 ianuarie 2018

Anunt intreruperi apa 29 decembrie 2017

Anunt intreruperi apa 28 decembrie 2017

Anunt intreruperi apa 22 decembrie 2017

Anunt intreruperi apa 21 decembrie 2017

Anunt intreruperi apa 20 decembrie 2017

Anunt intreruperi apa 19 decembrie 2017

Recunoaștere internațională pt. Compania de Apă Someș

Comunicat premiu

Întreruperile de apă se anunță prin SMS

Începând cu data de 15 Septembrie 2016, Compania de Apă SOMEȘ S.A. pune la dispoziția tuturor utilizatorilor din județele Cluj și Sălaj facilitatea de a primi prin SMS pe telefonul mobil, anunțurile programate (într-o primă etapă) de întrerupere a apei potabile, adică lucrările care sunt planifícate cu cel puțin 24 de ore înainte, în vederea executării unor lucrări de modernizare, extindere s.am.d. a rețelelor de apă.

Mesajele SMS vor fi transmise tuturor beneficiarilor din zona deservită care își înscriu voluntar numărul de telefon mobil în baza de date care este întocmită de către Companie în acest sens.

Anunțurile de întrerupere vor fi transmise strict beneficiarilor care locuiesc în zona care urmează a fi afectată de lucrările programate.

În cazul condominiilor/blocurilor (Asociațiilor de locatari/proprietari) serviciul va fi disponibil tuturor locatarilor. Rugăm administratorii/președinții Asociațiilor să comunice această informare tuturor locatarilor, pentru a-și putea exprima opțiunea cu privire la înscrierea în baza de date.

Vă informăm pe această cale că în perioada 2017-2023, Compania de Apă SOMEȘ va derula în multe din localiățile urbane și rurale din județele Cluj și Sălaj un al 5-lea program major de investiții cu cofinațare din partea Uniunii Eeuropene, pentru modernizarea, în continuare, și reabilitarea infrastructurii, în cadrul căruia este posibil să se realizeze lucrări care să impună întreruperi planifícate a furnizarii serviciului.

     Comunicarea numărului de telefon, se poate face pe adresa de e-mail cassa@casomes.ro având precizat:

 • Nume prenume
 • Adresa exactă și completă de domiciliu/rezidență (importantă deoarece comunicarea întreruperilor se va face strict către locuitorii zonei/străzii afectate).
 • Număr de telefon mobil

Pentru cei care nu au acces la e-mail, înscrierea în baza de date pentru primirea anunțurilor SMS se poate face, începand cu data de 1 Iulie 2016 și printr-o solicitare scrisă depusă la Registratura Companiei din Cluj-Napoca sau la sediul sucursalelor din județele Cluj și Sălaj.

Un mesaj SMS de confirmare a înscrierii în baza de date va fi transmis pe numarul de telefon mobil furnizat.

Menționăm că societatea noastră este înregistrată ca operator de date cu caracter personal și ca atare, datele beneficiarilor nu pot fi utilizate în alte scopuri.

 

SERVICIUL COMUNICARE&CLIENȚI

Convocator și Hotărâri AGA

Convocator AGA 11 februarie 2109

Hotararea AGA nr. 46 din 31 octombrie 2018

Hotararea AGA nr. 45 din 15 octombrie 2018

Hotararea AGA nr. 44 din 4 octombrie 2018

Hotararea AGA nr. 43 din 22 iunie 2018

Hotararea AGA nr. 42 din 20 martie 2018

Hotararea AGA nr. 41 din 6 martie 2018

Hotararea AGA nr. 40 din 16 ian. 2018

Hotararea AGA nr. 39 din 13 decembrie 2017

Hotararea AGA nr. 38 din 20 nov. 2017

Hotararea AGA nr. 37 din 20 nov. 2017

Hotatarea AGA nr. 36 din 18 sept. 2017

Hotararea AGA nr. 35 din 20 iunie 2017

Hotararea AGA nr. 34 din 20 iunie 2017

Hotararea AGA nr. 33 din 29 mai 2017

Hotararea AGA nr. 32 din 7 apr. 2017

Hotararea AGA nr. 31 din 27 feb. 2017

Hotararea AGA nr. 30 din 16 feb. 2017

Hotararea AGA nr. 29 din 7 feb. 2017

Hotararea AGA nr. 28 din 17 ianuarie 2017

Hotararea AGA nr. 27 din 12 sept. 2016

Hotararea AGA nr. 26 din 27 mai 2016

Hotararea AGA nr. 25 din 25 mai 2016

Hotararea AGA nr. 24 din 9 martie 2016

Hotararea AGA nr. 23 din 3 sept. 2015

Hotararea AGA nr. 22 din 29 mai 2015

Hotararea AGA nr. 21 din 29 mai 2015

Hotararea AGA nr. 20 din 4 martie 2015