Arhiva Noutati

Anunț furnizare apă cu intermitențe

BULETIN  INFORMATIV

        Datorită lipsei apei la sursă, alimentarea cu apă a localităților Dângăul Mare, Dângăul Mic și Bălcești se va realiza  cu intermitențe.

        Compania de Apă Someș S.A. face eforturi pentru restabilirea situației în cel mai scurt timp.

        Rugăm clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

        Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și reamintim totodată că legislația în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. Aceste prevederi sunt cuprinse și în contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat de CASSA cu fiecare client.

SERVICIUL CLIENȚI

Anunț

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “OPTIMIZAREA FUNCȚIONĂRII ȘI MĂRIREA CAPACITĂȚII STAȚIEI DE EPURARE APE UZATE”  în comuna Apahida, sat Apahida, strada 1 Mai, nr. 14, jud. Cluj.

         Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de: luni-joi între orele 09.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00 și la sediul COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A., din municipiul Cluj- Napoca, strada 21 Decembrie 1989, nr. 79, județul Cluj.

         Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-14.00 și vineri între orele 8.00-12.00.

Întreruperi apă remediere avarii, JOI 26 Noiembrie, Cluj-Napoca, Chinteni

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări de remediere avarii şi reabilitare a reţelei de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile/se va asigura furnizarea apei cu presiune scăzută după cum urmează:

JOI, 26 NOIEMBRIE 2020

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Traian Vuia între str. Moș Ion Roată și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca;  

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 18:00;

Localitatea: Chinteni

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Prutului intersecție cu str. Jijiei; str. Munții Godeanu; Ansamblul Cluj 2;

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 16:00;

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Anunț lucrări la rețeaua de canalizare menajeră, 23 – 27 Noiembrie – Florești

                                        BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări la rețeaua de canalizare menajeră, se impun restricții de circulație pentru perioada 23 – 27 Noiembrie 2020, după cum urmează:

Localitatea: Florești

Strada/lista străzilor afectate: Răzoare nr. 208 în dreptul imobilelor C1, C2, C3, C4 și C5

Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 08:00-17:00;

Pentru o bună desfășurare a lucrărilor rugăm locatarii imobilelor sus-menționate să nu parcheze autoturismele în această zonă.

Mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

SERVICIUL CLIENȚI

Întreruperi apă lucrări programate, JOI 3 Decembrie, Cluj-Napoca

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

JOI, 3 DECEMBRIE 2020

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Bobâlnei între str. Teilor și malul drept al râului Someș; str. Aleșd;

Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-18:00;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/. În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Încep modernizări la sistemele de epurare ale Companiei de Apă Someș S.A.

Vineri, 20 Noiembrie a.c. la sediul Companiei de Apă Someș S.A. a avut loc semnarea contractului de lucrări “Facilitǎṭi pentru nǎmol. Realizare treaptǎ terțiarǎ la SEAU Huedin şi SEAU Cehu Silvaniei şi extindere SEAU Sărmăşag”, derulat de Operatorul Regional în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 86.030.000 lei fără TVA, cu o durată de execuție de 30 luni.

Implementarea proiectului va conduce la îmbunătățirea calității apelor uzate și îmbunătățirea managementului nămolului în aria deservită de Companie în județele Cluj și Sălaj, la conformarea cu legislația națională și Directiva nr. 91/271/CEE privind colectarea și epurarea apelor uzate. 

Se va lucra la stațiile de epurare din Cluj, Huedin, Dej, Zalău, Gherla, Cehu Silvaniei și Sărmășag inclusiv la realizarea unei instalații de uscare și valorificare a nămolului în cadrul Stației de Epurare Cluj ce va prelucra atât nămolurile provenite de la stația de Epurare Cluj-Napoca cât și nămolurile provenite de la celelalte stații de epurare gestionate de Companie.

Acest contract de lucrări, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Întreruperi apă lucrări programate, 26 Noiembrie – Cluj-Napoca

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

JOI, 26 NOIEMBRIE 2020

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Frunzișului numerele pare între nr. 40 și 88A;   

Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-18:00;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Comunicat de presă – Încep lucrările de alimentare cu apă în 21 de localități din județul Sălaj

Joi, 12 Noiembrie a.c. la sediul Companiei de Apă Someș S.A., va avea loc semnarea contractului de lucrări “Extinderea sistemului de alimentare cu apă în zonele Hida-Sutoru și Romita-Bogdana”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

            Contractul are o valoare de 66.302.596,64lei fără TVA, cu o durată de execuție de 21 luni. Lucrările vor viza extinderea rețelei de distribuție a apei în 21 de localități, pe o lungime de 94 km rețea de distribuție și 73 km rețea de aducțiune, cu 2638 branșamente. Rețelele sunt prevăzute cu SCADA în vederea integrării în sistemul de monitorizare automată existent la nivel regional.

Acest contract de lucrări, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

            Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Încep lucrările de alimentare cu apă și canalizare în Șimleu Silvaniei

Marți, 3 Noiembrie a.c. la sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică- Șimleu Silvaniei, va avea loc semnarea contractului de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitatea Șimleu Silvaniei”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

            Contractul are o valoare de 26.824.086,21 lei fără TVA, cu o durată de execuție de 14 luni. Lucrările vor viza extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție a apei pe 25 străzi, pe o lungime de 13 km cu 653 branșamente, precum și extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare pe o lungime de 17 km cu 932 racorduri pe 26 străzi și construirea a 9 stații de pompare. Rețelele sunt prevăzute cu SCADA în vederea integrării în sistemul de monitorizare automată existent la nivel regional.

Acest contract de lucrări, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

            Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Comunicat de presă-Un nou contract semnat în cadrul programului POIM Cluj-Sălaj

Vineri, 16 Octombrie a.c. la sediul Companiei de Apă Someș S.A. va avea loc semnarea contractului de servicii “Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului major Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj-Sălaj, în perioada 2014-2020”, parte integrantă a programului de investiții POIM cu cofinanțarea UE în valoare de peste 355 Milioane de Euro derulat de Compania de Apă Someș S.A.

Contractul are o valoare de 27.433.500,00lei fără TVA. Serviciile vor viza supervizarea a 25 de contracte de lucrări din județele Cluj și Sălaj și a unui contract de produse, care se va desfășura în conformitate cu legislația națională privind execuția de lucrări cu sau fără proiectare în sarcina Antreprenorului.

Acest contract de servicii, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020