Arhiva Noutati

Întreruperi apă lucrări programate 7, 8, 9 Iulie – localități rurale

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

MARȚI, 7 IULIE

Localitățile: Zorenii de Vale;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-17:00;

MIERCURI, 8 IULIE

Localitățile: Mociu, Chesău, Turmași;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-18:00;

JOI, 9 IULIE

Localitatea: Cămărașu;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-18:00;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

ANUNȚ

COMPANIA DE APA SOMES  S.A. – titular al proiectului  –  Optimizarea alimentarii cu apa in localitatile Popesti si Corusu, comuna Baciu, jud. Cluj anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Optimizarea alimentarii cu apa in localitatile Popesti si Corusu, comuna Baciu, jud. Cluj”, propus a fi amplasat in comuna Baciu, satele Popesti si Corusu fnr., judetul Cluj.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722,  fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj

Întreruperi apă remediere avarii, VINERI, 3 Iulie – Cluj-Napoca

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări de remediere avarii şi reabilitare a reţelei de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

VINERI, 3 IULIE 2020

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate:

  1. Str. Fabricii între str. Bobâlnei și str. Câmpina;
  2. Str. Ecaterina Teodoroiu;
  3. Str. G-ral Eremia Grigorescu între str. C.A.Rosetti și str. Mamaia;

Ora estimată pentru reluarea serviciului: ora 16:00;

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Comunicat de presă-Noile prețuri au intrat în vigoare de la 1 Iulie

Compania de Apă Someș S.A. anunță că noile prețuri/tarife pentru care s-a comunicat intenția de ajustare în cursul lunii Iunie, au intrat în vigoare de la 1 Iulie 2020, după cum urmează:

        Preț apă potabilă:             3,85 lei/mc inclusiv TVA (9%)

        Tarif canalizare-epurare:   4,09 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în nevoia respectării Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare (strategiei tarifare) în perioada 2017-2023, conform hotărârii nr. 12/2.10.2018 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din Contractul de Finanțare nr. 225 aferent programului POIM Cluj-Sălaj, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Compania de Apă Someș S.A.

În cadrul programului POIM Cluj-Sălaj pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare-epurare, Compania de Apă Someș S.A. a atras o a cincea finanțare în valoare totală de peste 350 Milioane Euro, lucrările în cadrul acestui program derulându-se în perioada 2020-2023.

Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr.72/28.05.2020 și se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.

Întreruperi apă lucrări programate, LUNI, 6 Iulie – Cluj-Napoca

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

LUNI, 6 IULIE

Localitatea: Cluj-Napoca

Strada/lista străzilor afectate

  1. Str. Primaverii (numerele pare) între nr.14 și nr. 26; Aleea Gârbău (numerele impare) între nr.11 și nr. 17;
  2. Str. Arieșului între str. Iugoslaviei și str. Vasile Lupu; str. Tache Ionescu între str. Septimiu Albinii și str. Diaconul Coresi;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-18:00;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil. Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

COMUNICAT DE PRESĂ- ANUNȚ DE INTENȚIE

Compania de Apă Someș S.A. anunță intenția de ajustare a prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare, începand cu 1 Iulie 2020, după cum urmează:

         Preț apă potabilă:             3,85 lei/mc inclusiv TVA (9%)

          Tarif canalizare-epurare:   4,09 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în nevoia respectării Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare (strategiei tarifare) în perioada 2017-2023, conform hotărârii nr. 12/2.10.2018 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, precum și în nevoia de a îndeplini condiționalitățile din Contractul de Finanțare nr. 225 aferent programului POIM Cluj-Sălaj, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Compania de Apă Someș S.A.

Reamintim că pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă și canalizare-epurare, Compania de Apă Someș S.A. a atras o a cincea finanțare în valoare totală de peste 350 Milioane Euro, lucrările în cadrul acestui program derulându-se în perioada 2020-2023.

Noile prețuri/tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr.72/28.05.2020. Ele se vor aplica în întreaga arie regională deservită din județele Cluj, Sălaj și Mureș, cu începere de la 1 Iulie.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.

Comunicat de presă – Încep lucrările de alimentare cu apă și canalizare în Orașul Jibou și satele învecinate

Azi 21 Mai 2020 la sediul Primăriei Jibou a fost semnat contractul de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în orașul Jibou și extinderea alimentării cu apă în zona Someș Odorhei-Năpradea”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

            Acest contract are o valoare de 43.764.386,77 lei fără TVA, cu o durată de execuție de 24 luni. Lucrările vor viza extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție a apei pe 19 străzi, pe o lungime de 58 km cu 1237 branșamente precum și extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare pe o lungime de 18 km cu 1024 de racorduri pe 42 de străzi.

Lucrările la infrastructura de apă și canalizare propuse se vor executa pe raza Unităților Administrativ Teritoriale din orașul Jibou și localitățile Husia, Noțig, Someș Guruslău, Traniș, Brebi, Jac, Năpradea, Sălățig și Someș Odorhei.

Contractul de lucrări pentru Jibou, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

            Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Încep lucrările de alimentare cu apă și canalizare în Orașul Huedin și satele din jur

Azi 19 Mai 2020 la sediul Primăriei Huedin va fi semnat contractul de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în Orașul Huedin și sistemul Huedin Rural”, derulat de Compania de Apă Someș S.A. în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

            Acest Contract are o valoare de 26.953.123,38lei fără TVA cu o durată de execuție de 18 luni. Lucrările vor viza extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție a apei pe 30 de străzi, pe o lungime de 36,5 km cu 685 branșamente precum și extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare pe 24 de străzi, în lungime de 10 km cu 377 racorduri.

Lucrările la infrastructura de apă și canalizare propuse se vor executa pe raza Unităților Administrativ Teritoriale din: orașul Huedin și comunele Sâncraiu (localitățile Brăișor și Aluniș), Izvoru Crișului (localitățile Șăula și Izvoru Crișului), Poieni (localitatea Morlaca) și Almașu (localitățile Fildu de Jos și Almașu).

Acest contract, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui,are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face în proporție de 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

            Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

ANUNȚ IMPORTANT

Luăm toate măsurile pentru a reduce riscurile!

Stimați utilizatori,

În contextul măsurilor aferente stării de alertă, Compania de Apă Someș S.A. anunță publicul și utilizatorii că începând de Luni, 18 Mai, NU se mai permite accesul vizitatorilor și clienților în sediile Societății din județele Cluj și Sălaj, DECÂT cu mască de protecție.

De asemenea NU va mai fi permis accesul vizitatorilor și utilizatorilor în incintele Companiei dacă temperatura corporală măsurată la fața locului este mai mare de 37,3°C.

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.

Program de lucru la punctele de relații cu clienții

Program de lucru la punctele de interfață cu clienții

Ghișee Facturare Sediu Central

Luni-Vineri      08:00 – 18:00

Ghișee Facturare Astoria

Luni-Joi   08:00 – 15:30

Vinei        08:00 – 13:00

Ghișeu Contracte

Luni-Joi           08:00 – 15:30

Vineri              08:00 – 13:00

Ghișeu Avizare

(depunere documentații avize)

Luni-Joi           08:00 – 10:00

Ghișeu Avizare

(ridicare documentații avize)

Luni-Joi           13:00 – 15:00

Ghișeu Registratură

Luni-Joi           07:30 – 16:00

Vineri              07:30 – 13:30

Conducerea Companiei de Apă Someș S.A.