Compania de Apă Someș S.A. extinde rețelele de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Cluj-Napoca

Azi, 1 martie 2022, a avut loc semnarea contractului de lucrări „CL 03 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca”, derulat în cadrul proiectului major de investiții implementat de operatorul regional pentru județele Cluj și Sălaj, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 70.002.818,71 lei fără TVA, cu o durată de execuție de 18 luni și vizează extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Cluj-Napoca.

Directorul general al companiei, dr.ing. Călin Vasile Neamțu a apreciat că “Este unul din cele mai importante contracte pe care le vom derula în cadrul POIM în cea mai mare aglomerare urbană din aria deservită în județele Cluj și Sălaj – Cluj-Napoca. Extinderea rețelelor vizează zone care, datorită dezvoltării urbane accelerate, au rămas neacoperite de utilități prin programele de investiții anterioare. Deci beneficiarul final real al acestor investiții este cetățeanul, sănătatea publică, calitatea vieții și a mediului”.

Sunt prevăzute lucrări de proiectare și execuție de lucrări pentru extinderea rețelelor de distribuție a apei în Cluj-Napoca în lungime totală de 28 km pe 20 de străzi cu un număr de 248 de branșamente la utilizatori, 4 rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile, 25 de vane de reducere și control a presiunii precum și 11 stații de pompare apă potabilă. De asemenea, se vor monta 10.000 de contoare cu citire la distanță și senzori de monitorizare în opt puncte. Toate informațiile culese prin intermediul acestor puncte vor fi transmise la dispeceratul central al sistemului zonal Cluj.

Execuția lucrărilor pentru extinderea rețelelor de canalizare se va realiza pe o lungime totală de 35 de km cu 682 bucăți de racorduri pe 27 de străzi și 11 stații de pompare apă uzată. De asemenea, se vor monta și 28 de echipamente pentru măsurarea debitelor de apă uzată și de monitorizare a parametrilor apei uzate.

Acest contract de lucrări, ca de altfel întregul proiect regional finanțat prin POIM 2014–2020, contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării și a monitorizării automatizate a proceselor.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul lui are o valoare totală de 1.640.654.623,98 lei (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș SA, iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media

www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020