Despre factură

MyCAS


Explicație factură

Buletin meteo Februarie 2022
Arhiva precipitatii

  Tinand cont de contextul actual va recomandam insistent sa apelati la metodele de la distanta pentru plata facturilor. Va multumim pentru intelegere!

PREȚURI/TARIFE

Prețul pentru apa potabilă și tariful pentru canalizare/epurare, începând cu data de 1 IULIE 2021, pe întreaga arie de operare din județele Cluj, Sălaj și Mureș:

• Apa potabilă produsă și distribuită direct consumatorilor: 4,09 lei/mc cu TVA 9%
• Colectare/epurare ape uzate: 4,34 lei/mc cu TVA 9%

Prețul/tariful a fost aprobat de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin Decizia nr. 72 din cursul lunii Mai 2020.

 TARIFUL PENTRU PRELUAREA APELOR METEORICE

O parte a cantitatilor de ape meteorice (precipitatiilor) care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate in sistemul public de canalizare impreuna cu apele uzate menajere. Tarifarea acestui serviciu (care apare pe factura ca si “canal-meteo”) tine cont nu doar de preluarea in sistemul de canalizare ci si de faptul ca impreuna cu apele uzate trebuie epurate inainte de a fi redate mediului inconjurator.
O mare parte din tariful serviciului de preluare/epurare ape uzate si meteorice pe care Clientii il platesc, este reprezentat tocmai de costurile necesare procesului complex de epurare a acestora.
Conform prevederilor normative in vigoare, “Cantitatea de apa meteorica preluata la reţeaua de canalizare se determina prin inmulţirea cantitaţii de apa meteorica, comunicata de A.N.M. pentru luna anterioara facturarii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, dovedite de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR EN 1846–2:2006”.
Cantitatea de precipitatii pentru fiecare oras din aria deservita se comunica lunar Companiei de Apa SOMES de catre Administratia Nationala de Meteorologie – Centrul Meteorologic Transilvania Nord, pentru fiecare localitate din aria deservita din judetele Cluj si Salaj. Aceasta comunicare se poate consulta pe site CASSA – www.casomes.ro, rubrica “Noutati”.
Suprafata totala construita si neconstruita luata in calcul este cea dovedita de clienti de regula prin extrasul CF prezentat la incheierea contractului. Daca aceasta suprafata a suferit modificari in timp (instrainari de teren etc), este necesara reactualizarea anexei contractului de furnizare a apei pe baza noului extras CF, dupa care suprafata luata in considerare la calcul “canal-meteo” va fi reconsiderata Extrasul CF dovedeste intreaga suprafata a proprietatii, deci inclusiv gradini, curti cu iarba sau pamant etc si in consecinta si aceste parti ale proprietatii trebuie luate in considerare la calculul “canal-meteo”. Nu exista NICI o prevedere normativa care sa permita reducerea cantitatii de canal-meteo prin neluarea in considerare a curtilor, gradinilor etc.
Standardul SR EN 1846–2:2006 se refera la metodele de determinare a debitului de apa meteorica (precipitatii lichide) cazute pe teritoriul unei localitati si evacuata prin reteaua de canalizare. Coeficientii prevazuti in acest Standard tin cont de faptul ca o parte din precipitatiile care cad pe suprafata unei proprietati se evapora si se infiltreaza in suprafetele neconstruite si astfel nu ajung in canalizare, deci nu sunt facturate. De exemplu, la case private se aplica un coeficient de doar 0,2 care tine cont ca aproape nimic din precipitatiile care cad pe partea de gazon, gradina, curte cu pamant etc nu ajung in canalizare.

CANTITATEA DE APE UZATE preluate pentru canalizare-epurare este de 100 % din apa potabilă consumată.

Facturarea serviciului de canalizare/epurare este de Facturarea serviciului de  analizare/epurare în proportie de 100% din apa consumată este o prevedere a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (Cluj) avizat de ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice ) şi aprobat de autorităţile locale acţionari ai companiei, în baza Regulamentului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă  si de canalizare aprobat prin Ordinul nr. 90/2007 al ANRSC.

Ratiunea de baza pentru care se procedează astfel este cea conform căreia, deşi o mică parte a apei consumate nu ajunge la canalizare, multe alte substanţe lichide şi solide – băuturi, detergenţi, alimente etc.- se adaugă la apele evacuate.

Incepand cu 1.05.2010, in baza Hotararii nr.8/22.04.2010 a ADI – Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Bazinul Hidrografic SOMES – TISA, care reprezinta si autoritatile locale actionari ai CASSA, facturarea apelor uzate in zona rurala deservita se face in proportie de 80% din apa consumata.

 “POLUATORUL PLĂTEŞTE” este principiul European conform căruia agenţii economici poluatori plătesc tarife suplimentare la serviciul de canalizare-epurare pentru depăşirea nivelului descărcărilor rezultate din activitatea proprie.

Aceste tarife s-au stabilit în baza prevederilor legale (Legea nr. 241/ 2006 a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare), a avizului ANRSC nr. 2379778/23/05/2012 şi a Hotărârii nr. 8/30.10.2012 a Asociației Regionale pt. Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș – Tisa.

Pentru agenţii economici care se încadrează în aceste categorii de poluatori, tariful de canalizare – epurare se va determina prin însumarea tarifului de canalizare – epurare aprobat cu tariful suplimentar, potrivit grupei de risc.

 PROCEDURA DE AJUSTARE A PRETURILOR/TARIFELOR 

În prezent există un pret/tarif unic pe intreaga arie deservita de operatorul regional Compania de Apa SOMES S.A. (CASSA) în cele două judeţe: Cluj si Salaj.

In perioada 2018-2023 pe durata implementarii proiectului major de investitii in cadrul POIM 2014-2020 ( Programul Operational Infrastuctura Mare), Compania de Apa Somes S.A. are obligatia ajustarii anuale a preturilor/tarifelor conform unei strategii tarifare aprobate de ADI ( Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastucturii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa).

Ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor practicate de C.A.S.S.A. se face după avizarea acestora de către A.N.R.S.C. – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – şi aprobarea de Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa (ADI) care reprezinta si actioneaza in numele si pentru autorităţile locale actionari ai Companiei.