Fondul IID

Fondul IID (Intretinere, Inlocuire, Dezvoltare) a fost creat in 1997, odata cu atragerea de catre Compania de Apa SOMES a primului program de investitii co-finantat de Uniunea Europeana si a fost gandit in vederea constituirii unor sume provenite din sursele proprii ale societatii (deci din facturile platite de clienti) care sa permita realizarea unor investitii de extindere si modernizare a infrastructurii.

Stabilirea destinatiei anuale a sumelor colectate in Fondul IID se face pe baza unor liste ierarhizate de prioritati care sa rezolve problem punctuale din sistemul regional care nu au fost cuprinse in programele majore de investitii atrase de Companie de la Uniunea Europeana.

De la data constituirii Fondului pana la finele anului 2013 s-au realizat:

 • Inlocuiri/extinderi retele de apa pe o lungime de 79, 5 km
 • Inlocuiri/extinderi retele de canalizare pe o lungime de 25,5 km
 • 950 de bransamente de apa in lungime totala de 13,4 km
 • 647 de racorduri de canal in lungime totala de 3,4 km
 • Alte obiective ale sistemului de alimentare cu apa sau canalizare

 

Exemple de lucrari mai insemnate finantate integral sau partial din IID:

 • Rezervorul de apa de 2.500 mc Zorilor (Cluj-Napoca)
 • Contribuţie la extinderea Staţiei de Epurare etapa a II-a (2002) cu 970 l/s
 • Conducta de aducţiune Dn 1.200 UHE Someşul Cald – Staţia de Tratare Gilău (2,8km)

 • Canal colector mal drept râul Someşul Mic Dn 2.650 mm (2,3km)
 • Reabilitare canal colector strada Răsăritului – strada Anton Pann (885 ml)
 • Decantorul suspensional de 1000l/s cu 5 filtre şi microsite la Staţia de Tratare Gilău s.a.m.d.