Citirea apometrelor de branşament (apă rece) la asociaţiile de proprietari racordate la sistemul centralizat de încălzire, pentru luna DECEMBRIE 2014, se va efectua după următorul program:

CARTIERELE:
MĂNĂŞTUR, PLOPILOR, ZONA CENTRALĂ, BACIU, VÂNĂTORULUI, B-DUL MUNCII

LUNI: 29 DECEMRIE 2014

CARTIERELE:
MĂRĂŞTI, ZORILOR
MARTI: 30 DECEMB
RIE 2014 

 CARTIERELE:
 GHEORGHENI, N. TITULESCU, GRIGORESCU
 MIERCURI: 31 DECEMBRIE 2014