Notification

Acts and rates for connections, fittings channel, derivatives, extension installations

A PLACEMENT NOTIFICATION

POPULAŢION

 1. Application form;
 2. Copy of identity card;
 3. Act of ownership of the building or space (land card, contract of sale – purchase, lease) – copy;
 4. One site plan 1: 500 scale stereo coordinate 70;
 5. Fit one area plan scale 1: 1000 (copy – where applicable);
 6. Urbanism certificate;
  For businesses and public institutions, in addition to the above documents is required and registration certificate;


B AVIZE DE PRINCIPIU PRELUNGIRE CONDUCTĂ APĂ – CANAL

POPULAŢIE

 1. Application form;
 2. Copie carte identitate;
 3. Autorizaţie de construire (copie – unde este cazul);
 4. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului (extras CF, contract de vânzare – cumpărare, contract de închiriere) – copie;
 5. 1 plan de situaţie scara 1:500 în coordonate stereo 70 şi ridicări topo (2 buc.);
 6. 1 plan de încadrare în zonă scara 1:1000 (copie – unde este cazul);
 7. Declaraţie prelungire conductă;
 8. Declaraţie notarială pentru drum acces de la toţi coproprietarii (unde este cazul).
 9. Declaraţie pentru branşare din conductă finanţată de terţi (unde este cazul).;
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sus mai este necesar şi  certificatul de înmatriculare;

C SOLICITĂRI BRANŞAMENTE şi RACORDURI

POPULAŢIE

 1. Cerere;
 2. Copie carte identitate;
 3. Autorizaţie de construire (copie – unde este cazul);
 4. Act de deţinere a imobilului sau spaţiului (extras CF, contract de vânzare – cumpărare, contract de închiriere) – copie;
 5. 1 plan de situaţie scara 1:500 în coordonate stereo 70 şi ridicări topo;
 6. 1 plan de încadrare în zonă scara 1:1000 (copie – unde este cazul);
 7. Breviar de calcul;
 8. Declaraţie pentru branşare din conductă finanţată de terţi (unde este cazul).
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sus mai este necesar şi  certificatul de înmatriculare;


D SOLICITĂRI DERIVAŢIE DE BRANŞAMENT

POPULAŢIE

  1.       Cerere;
  2.       Act de deţinere a imobilului sau spaţiului (extras CF, contract de vânzare –cumpărare, contract de închiriere) – copie;
  3.       1 plan de situaţie scara 1:500 în coordonate stereo 70;
  4.       1 plan de încadrare în zonă scara 1:1000 (copie – unde este cazul);
  5.      Breviar de calcul;
  6.       Dovada achitării la zi a facturilor de apă-canal;
  7.       Declaraţie separare;
  8.       Declaraţie notarială pentru traversarea altei proprietăţi.

Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai sus mai este necesar şi  certificatul de înmatriculare;

TARIFELE PRACTICATE PENTRU OBŢINEREA UNOR DOCUMENTAŢII TEHNICE (AVIZE)
ELIBERATE DE CASSA

Eliberare acorduri prealabile (avize) şi documentaţii de execuţie

1.   Aviz amplasament construcţii:

a.  firme şi ansambluri de locuinţe              68,00 lei
b.  populaţie (până la 4 apartamente)       27,00 lei

2.   Aviz de principiu:

a.  firme şi ansambluri de locuinţe              68,00 lei
b.  populaţie (până la 4 apartamente)       27,00 lei

3.   Aviz documentaţie de execuţie:
a.  firme şi ansambluri de locuinţe              68,00 lei
b.  populaţie (până la 4 apartamente)       27,00 lei

4.   Taxă recepţie:
a.   firme şi ansambluri de locuinţe              68,00 lei
b.   populaţie (până la 4 apartamente)       27,00 lei

 Dosarele se depun la SERVICIUL DEZVOLTARE – AVIZARE
Program cu publicul:
Zilnic orele: 8-11