Regulament

In data de 27 Septembrie 2010, ADI (Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic SOMES-Tisa – care actioneaza pentru si in numele autoritatilor locale actionari ai Companiei de Apa SOMES) a adoptat noul Regulament al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare propriu CASSA, pe baza unui Regulament – cadru la nivel national elaborat de ANRSC (Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice). De asemenea cu aceiasi data a intrat in vigoare noul Contract de furnizare, adaptat noului Regulament, pe baza unui Contract-cadru elaborat anterior de ANRSC.

Ele a intrat in vigoare 30 de zile mai tarziu, deci la 28 Octombrie 2010. Daca Contractul dvs de furnizare a apei este anterior datei de 28 Octombrie 2010, va rugam sa va prezentati pentru reinoirea lui!

REGULAM NOU CU MODIF CONTRACT NOU OCT. 2010 ANEXA 4 CONTRACT
ANEXA 3 CONTRACT ANEXA 2 CONTRACT ANEXA 1 CONTRACT
HOTARAREA ADI DE APROBARE A NOULUI REGULAMENT PRECIZARI PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE – ACTE NECESARE DECLARATIE PLATA SOLIDAR
ACORD DESEMNARE REPREZENTANT